පාද නමස්කාරය තුළ ජේසුතුමන්ගේ ජීවිත මෙහෙවර සම්පින්ඩනය වී ඇත. ඒ, තෝරාගැනීම, තෝරාගැනීමේ ප්‍රතිඵලය, ගමන් කිරීම, මිල ගෙවීම හා උත්ථානය වශයෙනි. 

පාදනමස්කාරය ගැන වචනයක්

ඒ සෑම ස්ථානයකම තෝරගැනීමක් පවතී. එය අද ද අප ජීවිත තුළ කළ යුතු තෝරාගැනීමකි.

ඒ සෑම ස්ථානයකම පිරිස් දෙකක් හමුවේ. අද ද ඒ පිරිස් දෙක දැකිය හැක. අපි ඒ ඒ තැන්වලදි කුමන පිරිසට අයත්ද ? මෙනෙහි කරමු.

පළමු ස්ථානය

ජේසු ස්වාමි දරුවන්ව මරණය තීන්දු කරනු ලබයි.


2018.03.20

තෝරාගැනීම
ජේසුවද ? යහපතද, පේ‍්‍රමයද, සත්‍යයද, බරබ්බාස්වද ? අයහපතද ? වෛරයද ? අසත්‍යයද ?

දෙපිරිස

දෙවන ස්ථානය

ජේසුතුමන්ගේ කරපිට කුරුසිය තබති.


2018.03.23.12

තෝරාගැනීම
කුරුසිය බාරගෙන මෙහෙවර කර ඉදිරිපට යනවාද ? කුරුසිය මඟ හැර මෙහෙවරෙන් පලා යනවාද ?

දෙපිරිස

යාච්ඥාව
සමිදුනි කුරුසියක් නොමවි ලොවට මා මිදිමක් වෙන්නම්.

තුන්වන ස්ථානය

ජේසු තුමන් කුරුසයේ බරෙන් පළමු වර බිම වැටෙන සේක.


2018.03.23.13

තෝරාගැනීම
ධන තන්හාවට යට වී ජීවිතය වහල් කර ගන්නවාද ධන තන්හාවෙන් මිදි නිදහසින් ප්‍රීතිෙයන් ජිවත් වෙනවාද

දෙපිරිස

හතරවන ස්ථානය

ජේසු තුමන්ට තම මෑණියන්ව සම්මුඛ වන සේක.


2018.03.23.14

තෝරාගැනීම
තම දරුවන් ආලෝකයේ දරුවන් කරන වාද තම දරුවන් මේ ලෝකයේ විරුවන් කරනවාද

දෙපිරිස

පස්වන ස්ථානය

කුරුසය ගෙන යාමට සිමන් සිරිනේවුස් ජේසුතුමන්ට උදව් වෙයි.


2018.03.23.15

තෝරාගැනීම
අකමැත්තෙන් හෝ හරි දේ කරන්නට ඉදිරිපත් වෙනවාද හරි දේ කිරිමට ලැබෙන
අවස්ථාවන් මග හරිනවාද

දෙපිරිස

ඔබේ තොරාගැනීම කුමක්ද ඔබ අයත් කුමන පිරිසට ද

සයවන ස්ථානය

වෙරෝනිකා නම් ස්ත්‍රිය ජේසු තුමන්ගේ ශ‍්‍රී මුහුණ මණ්ඩලය පිස දමයි.


2018.03.23.16

තෝරාගැනීම
නපුරේ බලය ඉදිරියේ පසුබැස මුනිවත රකිනවාද නපුරේ බලයට එරෙහිව නොබියව පුංචි ක්‍රියාවක හෝ යෙදෙනවාද

දෙපිරිස

ඔබේ තෝරා ගැනීම කුමක්ද ඔබ අයත් කුමන පිරිසටද

සත්වන ස්ථානය

ජේසු ස්වාමි දරුවො කුරුසියේ බරින් දෙවන වරටත් බිම ඇද වැටෙන සේක


2018.03.23.17

තෝරාගැනීම
වැටීම ආශිර්වාදයක් කරගෙන ඉදිරියට යනවාද
වැටීම ඉරණම ලෙස පිළිගෙන එහිම වැතිර සිටිනවාද

දෙපිරිස

ඔබේ තොරාගැනීම කුමක්ද ඔබ අයත් වන්නේ කුමන පිරිසටද

අටවන ස්ථානය

ජේසුතුමා ජෙරුසලම් ස්ත්‍රියන් සනසා වදාරති.


2018.03.23.18

තෝරාගැනීම
දෙවියන් වහන්සේගෙන් සැනසීම ඉල්ලමින් අපේ මාවතේ ගමන් කරනවාද සැනසීම ලබාදෙන දේව මාවතේ ගමන් කරනවාද

දෙපිරිස

ඔබේ තොරාගැනීම කුමක්ද ඔබ අයත් කුමන පිරිසටද

නවවන ස්ථානය

ජේසු තුමා තුන්වන වර බිම වැටෙන සේක.


2018.03.23.19

තෝරාගැනීම
වැටුණු දනන් නැගිට වීම සදහා වැටුණු තැනට පහත් වනවාද
එසේ පහත් නොවී වැටුණු අය විනාශ වන්නට ඉඩ හැර බලා සිටිනවාද

දෙපිරිස

දසවන ස්ථානය

ජුදයෝ ජේසුතුමාගේ වස්ත්‍ර කඩා දමති.

2018.03.23.20

තෝරාගැනීම
ජාතිය ආගම කුලය ආදිය භාවිතා කර දුබලයා පෙළන නග්නභාවයට දායක වනවාද, එම නග්නභාවයෙන් දුබලයා මුදාලන්න වස්ත‍්‍ර ලබා දෙන්නෙක් වනවාද

දෙපිරිස

ඔබේ තෝරාගැනීම කුමක්ද ඔබ අයත් කවර පිරිසටද

එකොලොස්වන ස්ථානය

ජේසුතුමන්ව කුරුසයේ ඇණ ගසනු ලබයි.


2018.03.23.21

තෝරාගැනීම
සත්‍ය දැක දැකත් බහුතර මතයට අවනතව ඇත්ත ඇණ ගසන්නට දායක වෙනවාද ?
ඇත්ත වෙනුවෙන් ඇණ ගැසුම් කන්නට වුව කැමතිව ඊට සාක්ෂි දරණවාද

දෙපිරිස

ඔබේ තෝරාගැනීම කුමක්ද ඔබ අයත් කුමන පිරිසටද

දොලොස්වන ස්ථානය

ජේසුතුමා කුරුසයේ උකුත්වන සේක.


2018.03.23.22

තෝරාගැනීම
පිදුම් ලැබීමට ත්‍යාග ලැබීමට ආශාවෙන් ලොක්කෙකු වනවාද
පූජාවෙමින් පරිත්‍යාගි බවින් සේවක නායකයකු වනවාද

දෙපිරිස

දහතුන්වන ස්ථානය

ජේසුතුන්ගේ ශ‍්‍රී සිරුර මරියතුමියගේ උකුලේ පුනවනු ලබන සේක.


2018.03.23.23

තෝරාගැනීම
බලාපොරෝත්තු විරහිතව මළ ඇදහිල්ලක් තුළ දිවි ගෙවනවාද
බලාපොරෝත්තු සහිත ක්‍රියාකාරි ඇදහිල්ලක් තුළ ජීවත් වෙනවාද

දෙපිරිස

ඔබේ තොරාගැනීම කුමක්ද ? ඔබ අයත් කුමන පිරිසටද

දාහතර වන ස්ථානය

ජේසුතුමන්ගේ ශ‍්‍රි සිරුර ගල්ලෙනේ තැන්පත් කරන සේක.


2018.03.23.24

තෝරාගැනීම
මරනයෙන් සියල්ල අවසන්වේ යැයි සිතා ලෞකික සැප සම්පත් තුළ ජීවිතය දියකර හරිනවාද අවසන් හුස්මට අරුතක් එක් කරන අර්ථවත් ජිවිතයක් ගත කරනවාද

දෙපිරිස

jesustodaysl 2 වන වසර 3 වන සතිය 2018 මාර්තු 25

Comments powered by CComment