දරාගත නොහැකි ජීවන බරින් මිරිකෙන්නාවු, දරු පවුල් නඩත්තු කරගත නොහැකිවීමෙන් කෙඩෙත්තුවට පත්වන්නාවු, මන්ද පෝෂණයෙන් හා රක්තහීනතාවයෙන් පෙළෙන්නාවු මිනිසුන් ගැහැනුන් හා දරුවන් තුළ වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.

මේ ලෝකය තුළ අත්‍යාධික දුකින් ඉන්නා වු, සරණය පතා දෙවියන් යදින්නාවු, මරණය ලැබෙනතෙක් දුක් අනුභව කරන්නාවු, ලේ දහඩිය සිඳ හෙලන්නාවු, මිනිසුන් හා ගැහැනුන් තුළ වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.

ස්වාමිනි ඔබව ජනතාව තුළ දැක ගන්නට අපට එළිය දුන මැනව. ජනතාවගේ ගැලවීම උදෙසා කැපවීමට අපට ධෛර්ය දුන මැනවි.

මනාපය ලබාගත් පාලන අධිකාරින් විසින් මර්දන හස්තයට පාවා දෙනු ලබන්නාවු, අයිතිය ඉල්ලන විටද පහර කෑමට මරණයට පත් වන්නාවු, ත්‍රස්තවාදින් කඩාකප්පල්කරුවන් ලෙස හංවඩු ගසනු ලබන්නාවු, ආගමික නායකයින් විසින්ද අත් හරිනු ලබන්නාවු, මිනිසුන් හා ගැහැනුන් තුළ වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.

ස්වාමිනි ඔබව ජනතාව තුළ දැක ගන්නට අපට එළිය දුන මැනව. ජනතාවගේ ගැලවීම උදෙසා කැපවීමට අපට ධෛර්ය දුන මැනවි.

පාලකයින්ගේ අනීති විභාගයෙන් දණ්ඩනයට නියම කරනු ලබන්නාවු, අධිකරණය ඉදිරියේ සොරුන් මෙන් ගණන් ගන්නාවු, මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් නින්දා අපහාස විඳින්නාවු, මාධ්‍යයන්ගෙන් පහර කනු ලබන්නාවු මිනිසුන් හා ගැහැනුන් තුළ වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.

ස්වාමිනි ඔබව ජනතාව තුළ දැක ගන්නට අපට එළිය දුන මැනව. ජනතාවගේ ගැලවීම උදෙසා කැපවීමට අපට ධෛර්ය දුන මැනවි.

දරාගත නොහැකි ජීවන බරින් මිරිකෙන්නාවු, දරු පවුල් නඩත්තු කරගත නොහැකිවීමෙන් කෙඩෙත්තුවට පත්වන්නාවු, මන්ද පෝෂණයෙන් හා රක්තහීනතාවයෙන් පෙළෙන්නාවු මිනිසුන් ගැහැනුන් හා දරුවන් තුළ වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.

ස්වාමිනි ඔබව ජනතාව තුළ දැක ගන්නට අපට එළිය දුන මැනව. ජනතාවගේ ගැලවීම උදෙසා කැපවීමට අපට ධෛර්ය දුන මැනවි.

ගණන් නැති පහර කෑම් වලට ලක්වන්නාවු, මේ රටේද, මැද පෙරදිගදීද ගෘහස්ථ හිංසනයෙන් පීඩාවට පත්වන්නාවු, ලිංගික අතවර මගින් තැලි පෙලි පොඩි වී මියැදෙන්නාවු අඩුම ලංසුවට ශ්‍රම සූරාෑමට ලක්වන්නාවු තරුණියන් හා ස්ත්‍රීන් තුළ වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.

ස්වාමිනි ඔබව ජනතාව තුළ දැක ගන්නට අපට එළිය දුන මැනව. ජනතාවගේ ගැලවීම උදෙසා කැපවීමට අපට ධෛර්ය දුන මැනවි.

කළලයක්ව සිටියදීම උදුරා දමනු ලබන්නාවු, ඉපදුණු විගසම මරා විසිකර දමන්නාවු මහ මඟ අත්හැර දමනු ලබන්නාවු, ළමා ශ්‍රමිකයින් මෙන් පහර කනු ලබන්නාවු, අධ්‍යාපනයෙන් පිට මං වන්නාවු දරුවන් තුළ වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.

ස්වාමිනි ඔබව ජනතාව තුළ දැක ගන්නට අපට එළිය දුන මැනව. ජනතාවගේ ගැලවීම උදෙසා කැපවීමට අපට ධෛර්ය දුන මැනවි.

සංවර්ධනයේ නාමයෙන් ගේ දොර ඉඩ කඩම් අහිමි කරනු ලැබුවාවු, අස්වනු වලට මිලක් නොමැතිව ණය කරුවන් වී දුක් විඳින හා මිය යන්නාවු, තෙල් මිලෙන් පොහොර මිලෙන් බැට කන්නාවු ගොවියන් ධීවරයින් හා කම්කරුවන් තුළ වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.

ස්වාමිනි ඔබව ජනතාව තුළ දැක ගන්නට අපට එළිය දුන මැනව. ජනතාවගේ ගැලවීම උදෙසා කැපවීමට අපට ධෛර්ය දුන මැනවි.

තම ජාතික ආගමික සංස්කෘතික අනන්‍යතා අහිමි කරනු ලැබුවාවු, මිලිටරිකරණයේ හස්තයෙන් බියට සංත්‍රාසයට හා යහපත් කිරීමට පත් කළාවු, අධිපති මතවාදයෙන් පහර කෑමට ලක්ව අසරණ වුනාවු, ජනයා තුළ වැඩ සිටින ජේසුනි.

ස්වාමිනි ඔබව ජනතාව තුළ දැක ගන්නට අපට එළිය දුන මැනව. ජනතාවගේ ගැලවීම උදෙසා කැපවීමට අපට ධෛර්ය දුන මැනවි.

විරැකියාව නිසා නිකමුන් ලෙසට ගණන් ගන්නාවු, යථාර්ථයෙන් මිදුණු මාධ්‍ය සංදර්ශන සිහින ලෝකවල මං මුලාවට පත්ව සිටින්නාවු, තම ශක්තියට හැකියාවට ඉඩක් නොලැබෙන්නාවු, මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධවලට ගොදුරු වී සිටින්නාවු තරුණයන් තුළ වැඩ සිටින්නාවු ජේසුනි.

ස්වාමිනි ඔබව ජනතාව තුළ දැක ගන්නට අපට එළිය දුන මැනව. ජනතාවගේ ගැලවීම උදෙසා කැපවීමට අපට ධෛර්ය දුන මැනවි.

යාච්ඥා කරම්හ.

මාගේ ගැලවුම්කාර ජේසුනි. ඔබගේ අති උතුම් වු දුක් විඳීම, මරණය හා උත්ථානය තුළින් පීඩිත අසරණ ජනයා සමඟ අනන්‍ය වී එම ජනයාගේ ගැලවීම සඳහා මාවත විවර කළා නොවේද, ඒ විමුත් මාවත තුල පිහිටා ඔබ අනුසාර කරන්නටත්, අලුත් අහසක් අලුත් පොළවක් හෙවත් දේව රාජ්‍ය බිහිකර ගත හැකි ය යන විශ්වාසයෙන් යුතුව ජීවත් වීමටත් ඒ විශ්වාසයට පණ දීම සඳහා ක්‍රියා කිරීමටත් අවැසි වරම් අපට දුන මැනව.

ආමෙන්

     6cac3e4af71ab8dda6dba234a97e4887  මහින්ද නාමල්

jesustodaysl 2 වන වසර 2 වන සතිය 2018 මාර්තු 18

Comments powered by CComment