ඔවුන්ගෙ තොල් යට පොළොං විස ඇත.
ඔවුන්ගේ මුඛය කටුක ශාපයෙන් පිරි ඇත.
ඔවුන්ගේ පාද ලේ වැගිරීමට යුහුව දුවයි.
ඔවුන් යන තැන විනාශයත්, කාලකණ්නිකමත් ඇත.

“ජාතිවාදය වත්මන් ලොව තුළ පවතින දුෂ්ඨතම පාපයයි.”
- ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියා

මාර්තු 21 ජාතිවාදය පිටු දැකිමේ දිනයයි. එදිනදි තම විශ්වාසිකයින් සමඟ බෙදා හදා ගැනීමට ජාතිවාදය හා ක්‍රිස්තියානිය පිළිබඳ පහත කරුණු ඉදිරිපත් කරමු.

සියලු ජාතින්ගේ පියාණෝ දෙවිඳුන්ය. සියලු ජාතින් එකම දෙව් පියාගේ දරුවන්ය. කිතුනුවාට කිසිදු ලෙසකින්වත් ජාතිවාදිව සිතීම කළ නොහැකිය. එසේ සිතීම දේව විරෝධිය.

කියවීම (රෝම 3/9-18)

“හොඳයි. එසේ නම් ජුදෙව්වරුන් වන අප විජාතින්ට වඩා උසස් ද?
කොහෙත් ම නැත.
ජුදෙව්වරුන් ද විජාතින් ද යන
දෙපක්ෂයම පාපයේ බලයට යටත් වී ඇත.”
ධර්මිෂ්ඨ වු කිසිවෙක් නැත.
හරි දැනුම ඇති එකෙන්වත් නැත.
හැම දෙනම මුළාවේ ගොස් සිටිති.
හැම දෙනම එකසේ නොමඟ ගොස් සිටිති.
යහපත කරන කිසිවෙක් නැත.

සියලු ජාතින් මං මුලාව ගොස් තිබෙන අතර උසස් ජාතියක් නිර්මල ජාතියක් කියා පිරිසක් නැති බව මෙම දේව වචනය අපට පෙන්වා දෙයි. සියලු ජාතින්ට අයත් පිරිස්වල හොඳ මිනිසුන් මෙන්ම නරක මිනිසුන්ද සිටිති. එහෙත් සමස්තයක් ලෙස තමන් අන් ජාතීන්ට වඩා උසස් යැයි සිතීම අගතියකි. එවැනි සිතීමක් සහිතව අන් ජාතින් හෙලා දකින්නන් කරන්නේ කුමක් ද? ජාතිවාදින් කරන්නේ කුමක්ද ?

“ඔවුන්ගේ උගුර විවර වු මිනි වළක් වැනිය.
ඔව්හු සිය දිව් වලින් මුසාවාද පවසති.
ඔවුන්ගෙ තොල් යට පොළොං විස ඇත.
ඔවුන්ගේ මුඛය කටුක ශාපයෙන් පිරි ඇත.
ඔවුන්ගේ පාද ලේ වැගිරීමට යුහුව දුවයි.
ඔවුන් යන තැන විනාශයත්, කාලකණ්නිකමත් ඇත.
සාම මාවත ඔව්හු නොදකිති.
ඔවුන්ගේ ඇස් ඉදිරියේ දේව බිය නැත.”

අප ඉහත විස්තර කරන ආකාරයේ මිනිසුන් වේද ? කවර හෝ ආකාරයකින් ජාතිවාදයට යටත් වී සිටිමුද ?
එසේ නම් අද දිනයේදි දෙවිඳුන් අපට ආරාධනා කරන්නේ සියලු ජාතින්ගේ දෙවිඳුන්ගේ දරුවෙකු ලෙස ජාතිවාදය නමැති පාපයෙන් එතෙර වෙන්නයි.


    6cac3e4af71ab8dda6dba234a97e4887  මහින්ද නාමල්

jesustodaysl 2 වන වසර 2 වන සතිය 2018 මාර්තු 18

 

Comments powered by CComment