දුක්විඳීම දේව කැමැත්ත නොවේ. 01

මේ සා කෲර මරණයක් දේව කැමැත්තද ?

චතාරික කාලය තුළ වැඩි දෙනෙකුගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ ජේසුව මැරු විදිහ ගැනයි. කස පහරවල්, තැලිම් පොඩිවීම්, සීරිම්, වන කැළල්, ඒත් ඒවා මගින් ජේසුගේ ගැලවීම දායක පණිවුඩය අපට හමු වන්නේ නෑ.

 

ජේසුව මැරු ආකාරය වඩ වඩා විස්තර කිරීම ජේසුගේ සැබෑ පණිවුඩය සැඟවීමට දැනුවත්ව කරන කුමන්ත්‍රණයක්. ජේසු ලෝකය ගලවගන්නේ එතුමාගේ රුධිරයෙන් කියලා. දුක් විඳලා මැරෙන එක දේව කැමැත්ත කියලා ඉස්මතුකරන දේව ධර්මය ඉතා දැනුවත්ව පැවැති හා පවතින ක්‍රමය (ජේසු ප්‍රතික්ෂේප කළ සමාජ ආර්ථික දේශපාලන ක්‍රමය) සාධාරණිකරණය කරන්න ගොඩනැංවූවක්. තව දුරටත් ගොඩනංවන්නක්.

දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වුනේ ජේසු මේ තරම් කෲර මරණයකට පත් කිරිම කියලා කියනවා නම් එය දෙවියන්වහන්සේව මානසික රෝගීයෙකුගේ තැනට ඇද දැමීමක්, තමාගේ පුතා මේ සා කෲර මරණයකට පත්වීම තම කැමැත්ත කරගන්නා පියෙකු සැලකිය හැක්කේ ස්වපීඩක හා පරපීඩක මානසික රෝගීයෙකු ලෙසයි.

නමුත් මුළු බයිබයලීය ඉතිහාසය පුරාම අපිට ඉතා පැහැදිලිව දැකිය හැක්කේ දුක්විදිමෙන් ජනතාව මුදා ගන්නා දෙවි කෙනෙකි. ජනතාව දුකට පත් කිරීම නොඉවසන දෙවි කෙනෙකි. දුක කඳුල පිසලන කරන දෙවි කෙනෙකි.

ඒ අනුව ජේසු මේසා දුක්විඳ මරණයට පත්වීම දේව කැමැත්ත යනුවෙන් පැවසීම දේව ධර්මයට දී ඇති විකෘති අර්ථකථනයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

ජේසු තම ජීවිත කාලය තුල සිදු කළේත් මිනිසුන්ව දුකින් මුදවා ගත්තු එක, පැහැදිලියි. දුක් විඳීම දේව කැමැත්ත නොවෙයි.

දුක් විඳීම දේව කැමැත්ත කියන දේව ධර්මය දුකට හේතුව කුමක්දැයි ඇසීම නවතා දැමීම උදෙසා ගොඩනැගු දේව ධර්මයක්. සමාජය තුල දුක් විඳින්නන් එසේ දුක් විඳීම සාධාරණීකරනය කරන්න. ඔවුන් තමන් විඳින දුකින් මිදීමට පෙරට ඒම වළක්වන්න. ගොඩනැගු දේව ධර්මයක් “දුක් විඳීම සාධාරණයි” දැන් දුක් වින්දදට ඔබට මරණයෙන් පස්සේ විමුක්තිය ලැබෙනවා.

“ඒ නිසා දුක දරාගෙන ජීවත් වෙන්න” දේව පුත්‍රයන් අපිට වඩා දුක් වින්දා” ඒ දුක් විඳීමෙන් තමයි උන්වහන්සේ අපව ගලවගන්නේ ඒ නිසා. ඔය දුක දරාගන්න යනාදි සියලු කතා ගොඩනගා තිබෙන්නේ ක්‍රිස්තියානියේ සැබෑ හරයට විරුද්ධවයි.

ජේසුව මැරු හැටි කියන විස්තර කරන, පෙන්වන දේශනා, චිත්‍රපටි නාට්‍ය සියල්ලම ගොඩනැගි තිබෙන්නේ ජේසුව මැරුවේ ඇයි. කියන ප්‍රශ්නය වසං කිරීමටය.

සැබෑ දේව ධර්ම මතුවන්නේන ? ජේසුව මැරුවේ කව්ද? ඇයි මැරුවේ ? කියන ප්‍රශ්නය මතු කරන මෙනෙහි කිරීමක් තුළය.

දුක් විඳීමට විරුද්ධවු දුක් විඳීමෙන් ජනතාව ගලවා ගැනීමට ක්‍රියා කළ ජේසුගේ කැමැත්ත වුනේ දුක් විඳීම කියලා හිතන සිතුවිල්ලේ, ඉගැන්වීමේ සත්‍යතාවය විමසා බලන්න. කාලය එළඹි තිබෙනවා.

jesustoday 53 සතිය 2018 මාර්තු 04         

 

Comments powered by CComment