ඉරුදින සුපුවත 

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

යෙසායා    60/1-6,
එසිසි        3/2-3, 4-6
මතෙව්       2/1-12

 

නැගිටින්න - බැබළෙන්න
 යෙසායා දිවැසිවරයා බැබිලෝනියාවේ විප්‍රවාසගතව සිටින ඊශ්‍රායල් ජනයා තුළ ජෙරුසලමේ නවෝදයක් පිළිබඳ අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරයි.
“ජෙරුසලම නැගිටින්න බැබළෙන්න”
 නවෝදයක් ඇති වීමට නම් ජනතාව නැඟී සිටිය යුතුය. විප්‍රවාසයගතවීම යනු ජෙරුසලමේ වැටීමේ ප්‍රතිඵලයයි. දෙවිඳුන් ලබා දුන් ජීවන ක්‍රමයට පිටුපෑමේ ප්‍රතිඵලයයි.   දෙවිදුන් අනුමත කළ සමාජ ආර්ථික ක්‍රමයට පිටුපෑවේ ප්‍රතිඵලයයි.
 නැගිටීම යනු නැවත එම ජීවිත ක්‍රමයට සමාජ ක්‍රමයට ආර්ථික ක්‍රමයට ඇතුල්වීමයි. එම ක්‍රමය වෙත පැමිණි විට ජෙරුසලම බැබළෙයි.
 ජෙරුසලම බැබළෙන්නේ දේව මාළිගාවේ මහිමාලංකාරය නිසා නොවේ. දේව අභිමතයට අනුකූල ජීවිත ක්‍රමය තුළ පැවැතීමෙනි.
 එම ජීවිත ක්‍රමය නිසැකවම ලෝකයට ආලෝකයකි. ගැලවීම විමුක්තිය පිළිබඳ ආලෝකයකි. සියලු ජාතින්ට ආලෝකයකි.
 අපි පුද්ගලිකවද පවුල් ලෙසද රටක් ලෙසද අඳුරේ සිටින්නේ ඒ ජීවිත ක්‍රමයට ආර්ථික ක්‍රමයට පිටුපෑ සිටින නිසායි.
 සියලු ජාතින්ට සේවය කරමු.
 පාවුළු තුමා එසිසිවරුන්ට අවධාරණය කරන්නේ ‘ජාතිවාදය’ කිතුනුකම නැවත බවයි. ක්‍රිස්තු ශාරීරයට සියලු දෙනා අයිති බවයි.
 ජේසු තුමන් තුළින් හෙළිදරව් වු සුභාරංචියේ අභිරහස එයයි. ජුදෙව්වන්ට පමණක් ගැලවීම යන පටු දැක්ම ජේසු තුමන් පුපුරුවා හැරිය බවයි.
 ඒ අභිරහස නිම්,
 සුබ අස්න කාරණා කොට ගෙන,
 ක්‍රිස්තු වහන්සේ තුළ,
 විජාතින් ජුදෙව්වරුන් සමඟ හවුල් උරුමකාරයින් ද,
 සභා ශරීරයේ හවුල් සාමාජිකයින්ද,
 පොරොන්දුවේ හවුල් පංගුකාරයින්ද වන බවයි.
 මේ දැක්ම අපි අයිතිකරගෙන නැත. ඒ නිසා රටක් ලෙස සියලු ජාතින් මේ රටේ හවුල් උරුම කරුවන් බව අපි පිළිගත යුතුය.
 ජේසු අයිති මුළු ලොවටයි.
 සාමාන්‍යයෙන් අද දවස රජතුන් කිට්ටුවේ මංගල්‍ය ලෙස හඳුන්වයි. නිවැරදිව එය හඳුන්වන්නේ දිව්‍ය බිළිදාණන් ලොවට ප්‍රත්‍යක්ෂ වීමේ මංගල්‍ය ලෙසයි.
 පෙරදිග කිතුනු සභා නත්තල සේ ජයශ්‍රීයෙන් සමරන්නේ මේ මංගලයයි.
 පෙරදිගින් පැමිනි පැණවතුන්ට ජේසු බිළිඳු ප්‍රත්‍යක්ෂවීම සඳහන් කරමින් මතෙව් තුමා ජුදා ජනයාට දුන් පණිවුඩ වූයේ ජේසු මුළු ලොවටම ගැලවීම ගෙනා බවයි. ගැලවීම   මුළු ලොවටම බවයි.

කිතුනු අපි ජේසුගේ ඒ මහා දැක්ම හිමි කරගෙන සිටිමුද, අන් ජාතින්ගේ ගැලවීම සාදමුද ? එසේ නැත්නම් අන් ජාතින්ට විලංගු තනමුද ?
සිතන්න වෙනස් වෙන්න.


jesustoday 45 සතිය 2018 ජනවාරි 07

 

Comments powered by CComment