ඉරුදින සුපුවත
ආගමන කාලයේ තුන්වෙනි ඉරුදින

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි
යෙසායා              61/1-2, 10-11
1 තෙසලෝනික       5/16-24
ශු. ජොහාන්          1/6-8, 19-28

 

ගැළවුම්කරුගේ මෙහෙවර

 යෙසායා දිවැසිවරයා තුළින් ගැළවීමේ සුභාරංචිය ජනයාට ප්‍රකාශ කරයි.
 ජනතාවට නියත වශයෙන්ම ගැලවීම විමුක්තිය උදාවන බව ප්‍රකාශ කරයි.
 ඒ ගැලවීම ලබාදෙන ගැළවුම්කරුවාන්ගේ ලක්ෂණ මොනවාද ? ගැලවීම අප අතර බව හඳුනා ගන්නේ කෙසේද ?
   - දිළිඳුන්ට සුභ අස්න ප්‍රකාශ වේ.
   - බිඳුණු සිත් ඇත්තන්ට සුව සෙත ලැබේ.
   - වහලුන්ට මිදීම ලැබේ.
   - සිරකරුවන්ට නිදහස ලැබේ.
   - වැළපෙන සියලන්නට සැනසීම ලැබේ.
   - ස්වාමින් වහන්සෙගේ දවස උදාවේ.
 යෙසායා ප්‍රකාශ කරනු ලැබු ගැළවුම්කරුගේ භූමිකාව ජේසු තුමන් තුළින් ඉටු වු බව අපි දනිමු.
 කිතුනු අපව කැඳවා ඇත්තේ ජේසු ඉටු කළ ඒ මෙහෙවර ඉටු කිරීමටයි. ජේසුගේ උපත අප සමරන ආකාරය තුළ ඉහත ලක්ෂණ ඉටු නොවේ නම් එය ජේසු උපත           සැමරීමක් නොව මැරීමක් වේ.
 අද සිදුවන නත්තල් සැමරිම් දිළිඳුන්ට අසුබ ආරංචියක් නොවේද ? වෙළඳපොළට තව තව තවත් වහල් වීමක් නොවේද? තව තවත් සිත් බිඳ දමන තව තවත් දුප්පතුන්     ණය තුරුස්වල සිරකරන්නක් නොවේද ?

යහපත් දේ තදින් අල්ලා ගන්න.

 පාවුළු තුමා තෙසලානික ජනයාට ජේසු තුමන්ගේ දෙවැනි පැමිණිමට සූදානම් වීමට කළ යුතු දේ අවධාරණය කරයි.
 ඒ මොනවාද?
   - නිතරම ප්‍රීති වන්න.
   - නොකඩවා යාච්ඥා කරන්න.
   - සියල්ලේදි ස්තූති දෙන්න.
   - ශුද්ධාත්මයාණන්ට අවහිර නොකරන්න.
   - සියල්ල විමසා බලා යහපත් දේ තදින් අල්ලා ගන්න.
   - සියලු ආකාර නපුරෙන් වළකින්න.
 අපි මේ ආකාරයට ජීවත් වනවාද ?
   - සියලු ආකාර නපුරෙන් අපි වැළකි සිටිමුද ?
   - යහපත් දේ අපි තදින් අල්ලාගෙන සිටිමුද ?
   - යාච්ඥාවේ ස්තූතියේ ජීවිතයක් අපි ගත කරමුද ?
 එසේ නොවේ නම් පිළිවෙතින් පමණක් අපි ගැලවීම පතමුද ?

 දෙව් රජයට මඟ පාදන්න.

 ශුද්ධ වු ජොහාන් සුවිශේෂය අපට පෙන්වා දෙන්නේ ස්නාවක ජුවාමි තුමාගේ සාක්ෂිය හා මෙහෙවරයි.
 ස්නාවක ජුවාමි තුමාගේ සාක්ෂි දැරීම එදා සිටි ජුදා පූජක, පරිසි, ප්‍රභූ ජනයාට ප්‍රශ්නයක් විය. මන්ද එය එදා පැවැති කිසිදු සමාජ කන්ඩායමකට වඩා වෙනස් භාවිතාවක්     විය.
 පූජකයින්, පරිසිවරුන්, ජොහාන්ගෙන් ඔබ කවරෙක්දැයි විසමයි.
 ඔබ ක්‍රිස්තුස්ද ? එළියස්ද ? ඒ දිවැසවරයාද ? ඔවුන්ගේ සියලු ප්‍රශ්න වලට ‘නැතැයි’ පිළිතුරු දෙන ස්නාවක ජුවාමි තුමා තමා කව්දැයි නොසඟවා පවසයි.
   “ස්වාමින් වහන්සෙගේ මඟ පිළියල කරන්නැයි පාළුකරයේ මොරගසන්නෙකුගේ හඬ වෙමියි”
 ජේසු තුමන්ගේ දෙවැනි පැමිණිම හෙවත් දේව රාජ්‍ය උදෙසා මඟ පිළියල කරන්නට අද දවසේ ද නිර්භයව. පැහැදිලිව හඬ නඟන්නන් අවශ්‍යය. ඒ කැඳවීම සෑම             කිතුනුවෙකුටම ඇත.
එහෙත්,
අද අපි පුද්ගලිකවද ? සභාවක් ලෙසද ඒ කැඳවීම ඉටුකරනවාද ?
 දේව රාජ්‍යයේ උදාව සඳහා මඟ පිළියල කිරිමේ වගකීමක් අපට තිබෙනවා යැයි හැඟීමක්වත් අඩු තරමෙ ඔබ තුළ තිබේනවාද ?
   මොහොතක් හිතන්න......
 අනිත් අතට අද බොහෝ පූජක පැවිදි ගිහි සේවකයින් හැසිරෙන ක්‍රියාකරන තමන් නැත්නම් කිසිවක් නොවෙතියි යන ආකල්පය පිළිබඳවද සිතා බැලීමට අද සුපුවත          කදීම ආලෝකයක් සපයයි.
“උන්වහන්සෙගේ පාවහන් යයි මුදන්නටවත් මම නොවටිමි”
 පාවහන් පටි මුදන්නේ වහලුන්ය. ස්නාවක ජුවාමි තුමා වහලෙකුටත් වඩා පහත් වු බැගැපත් වු ආකල්පයකින් ක්‍රියා කළේය. එ ආකල්පය අපි සතු ද? එවන් බැගැපත්         සිතකින් දේව රාජයයේ උදාව සඳහා සමිදුන්ගේ දෙවැනි පැමිණිම උදෙසා වැඩ කරන්නට අපේ කැපවීම අලුත් කරමු. එයයි නත්තලට සූදානම


jesustoday 42 සතිය 2017 දෙසැම්බර් 17