ඉතිං අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉක්මවා අැඳුම් අැඳීම නිතර නිතර අැඳුම් ගනිමින් ඉක්මනින් අැඳුම් භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීම මැවිල්ලට කරන ද්‍රෝහි කමක්. අැඳුමක් පරිස්සමින් දිගු කලක් භාවිතා කිරීම මැවුම්කරුට කරන ප්‍රශංසාවක්.

"පෘතුවි ගෝලය අයුතු ලෙස පරිහරණය කිරීම දැනටමත් පිළිගත් සීමාවන් ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර අප තවමත් දුගීභාවයේ ගැටළුව විසදා නැත." දිළිඳුබවේ ගැටළුව විසදීම හා පාරිසර ප්‍රශ්න විසඳීම එක්ව ගමන් කළ යුතුය. එසේ නොවන තාක්කල් පරිසරය රැකගැනීමට අපට හැකි නොවේ. පරිසරය පිළිබඳ කාරණයේදි පෝසත් රටවල් දුප්පත් රට වලට ණය ගැති බව පාප්තුමන් පෙන්වාදෙයි.

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් පවසන්නේ දේශපාලනය ආර්ථිකයට යටත් විය යුතු නැතිවාක් මෙන් ආර්ථීකයද දේශපාලනයෙන් යටපත් නොකල යුතු බවයි. පරිසරය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය හුදු පරිසර ප්‍රශ්නයක් නොව ආර්ථිකය හා දේශපාලනය සමඟ බැඳුනු ප්‍රශ්නයක් බවයි. ඒ නිසා පරිසරය රැක ගැනීම සඳහා වන ප්‍රයන්තයන් ආර්ථීකය හා දේශපාලනය පිළිබඳ ගැඹුරු සංවිඥානිකබවකින් ඉටු කල යුතු බවයි.

"අද පවත්නා ගෝලියකරණය වු ආර්ථීකයේ යන්ත්‍රයන් මගින් පණ පොවනු ලැබෙන මනුෂ්‍යයා පිළිබඳ වු පාරිභෝජන දැක්මත්, සමස්ථ මානව වර්ගයාගේ උරුමය වු සංස්කෘතියේ අපරිමිත විවිධත්වය හීන කරමින් එය සමතලා කිරිමේ බලපෑමක් සංස්කෘතිය මත ඇති කරයි."

ජලය මැවීම ගැන දෙවිඳුන්ට තුති දෙන අතර ජලය අපගේ අවධානයෙන් ගිලිහී යා නම්, පොළව ගැන දෙවිඳුන්ට තුති දෙන අතර පොළව අපගේ අවධානයෙන් ගිලිහි යා නම් අප ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටිමු. සොබාදහම ගැන දෙවිඳුන්ට ප්‍රශංසා කරමින්, තුති දෙමින් සිටින අතර සොබාදහම දිනෙන් දින විනාශ වේ නම් අපගේ ප්‍රශංසා ගීත දේව අපහාස ගීත වීම වැලැක්විය නොහැකිය.