2018 වර්ෂය එළඹුනේ පාරිසරිකව වැදගත් තීන්දුවක් ක්‍රියාවට නැංවීම අරඹමිනි. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය නොවන සිලි සිලි බෑග්, ලන්ච් ෂීට් හා රිජිෆෝම් තහනම ක්‍රියාත්මක පරිසර දූෂණය අවම කිරීමට ගත් වැදගත් පියවරකි. පොලිතින් භාවිතය අප රට ද වෙලාගත් ඉතා දරුනු පරිසර ප්‍රශ්නයකි. එය මිනිස් ජීවිත පමණක් නොව සතා සිව්පාවා පමණක් නොව මුහුදු ජීවින් පවා විනාශ කරන දැවැන්ත ප්‍රශ්නයකි.

සුවපත් සමාජයක් සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ පරිසරය සුරැකිම නොව යහපත් සෞඛ්‍ය සේවාවක් නොවේදැයි කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් මතු විය හැක. සෞඛ්‍ය සේවාව යොමුව වී ඇත්තේ රෝගී වුවත් සුපවත් කිරිම සඳහාය. යහපත් පරිසරයක් පැවැතීම අවශ්‍ය වන්නේ රෝගී වීම වළක්වා ගැනීමටයි. ප්‍රතිකාරයට වඩා වළක්වා ගැනීම සෑම අතින්ම වඩා වැදගත් වේ.

“මහ රජුගේ පවා ජීවිතය රදා ඇත්තේ කෙතේ අස්වනු මතය” (ධර්මදේශකයා, 5/9)

විශේෂයෙන් මිනිස් සංහතියේ පැවැත්ම රදා පවතින ප්‍රධාන කරුණක් වන්නේ කෘෂි කර්මාන්තයයි. කෘෂි කර්මාන්තය විනාශ වන්නේ ද මිනිසා විනාශ වන්නේය. මිනිසා වර්ගයාගේ ආහාරය මූලිකවම සම්පාදනය වන්නේ කෘෂි කර්මාන්තය ඇසුරිනි. කෘෂි කර්මාන්තය බිඳ වැටෙන විට මානවයා සාගින්නේ මිය යනු ඇත.

වායු දූෂණය නිසා දකුණු ආසියාවේ බිළිඳුන්ගේ මොළයට දරුනු හානි.  -යුනිසෙෆ්-

කිතු උපත සොබාදහමේ මංගල්‍යයි කිව හැකි තරමට ක්‍රිස්තු උප්පත්තිය සමඟ සොබාදහම බද්ධ වී තිබෙනවා. උඳුවප් මාසයේදි ගලා එන වැහිබර සීතල සමඟ සොබාදහම නත්තල ගැන අපට මතක් කර දෙන බවක් නැඟේ.