පල්ලියේ මංගල්‍ය වලට වැය කරන නාස්තිකාර සෝබනාකාරි වියදම් වලින් "මම පිපාසව සිටිමියි" මේ ජනතාව තුළ සිටිමින් හඬ නඟන ජේසු තුමන්ට පවසට දිය බිඳක් දීමට උනන්දු වන්නේ නම් එය ගැලවීම උදෙසා අත්‍යාවශ්‍ය ක්‍රියා කිරීමකි.

මේ ගමන පුරා පොලිතින් භාවිතා නොකිරීමට අැය වග බලාගෙන තිබුණා. අැය පෞද්ගලික ජීවිතය තුළ පසුගිය වසර 10 ක් පුරා පොලිතින් භාවිතා නොකළ යුවතියක්.

ප්ලාස්ටික් භාවිතයේ බරපතලම තත්වය වී අැත්තේ එක් වරක් පමණක් භාවිතා කර විසි කරන ප්ලාස්ටික්. එ් නිසා තමයි නැවත භාවිතා කළ නොහැකි ප්ලාස්ටික් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියන ඉල්ලීම.

නොරොච්චෝලේ තාප විදුලි බලාගාරයෙන් සිදුවන පාරිසරික විනාශය ගැන සේම රටේ පොදු පාරිසර විනාශය ගැන හඬ නැගීම මෙන්ම අඛණ්ඩව පොදු නිවහන රැක ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම කිතුනු යුතුකමකි. එ් යුතුකම ඉටු කිරිම අතපසු කිරීම මරණීය පාපයකි.

වායු දූෂණය ලෝකයේ ප්‍රමුඛ මාරයෙක් බවට පත් ව අැත. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ වායු දූෂණය නිසා 2017 වසරේ ලෝකයේ තුළ මිනිසුන් 4200 000 ක් මිය ගොස් තිබෙන බවයි.