දවසකට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පමණක් ෂොපින් බෑග් මිලියන 20 ක් (200, 00, 000 ක්) භාවිතා වන ලන්ච් ෂීට් මිලියන 15 ක් (150, 00, 000 ක්) භාවිතා වන බව ගණන් බලා ඇත. ශ්‍රී ලංකාව වෙලාගෙන ඇති කුණු කසල ප්‍රශ්නයේ එක් පැතිකඩක් වන්නේ මේ පොලිතින් භාවිතායයි.

බෝතල් කළ පානීය ජලය දැන් විලාසිතාවක් වී නැතිද?

විවිධ උත්සව දේශන ආදියට සහභාගී වන අවස්ථාවල ඉස්සර නම් වතුර ජෝගුවක් හා වීදුරුවක් තැබුවද දැන් බෝතල් කල ජලය තැබීම පුරුද්දක් වෙමින් පවතී. මේ වනාහි රෙදි අත් පිස්නා භාවිතය වෙනුවට කඩදාසි අත පිස්නා භාවිතයට හුරුවීමටත් වඩා භයානක පාප බන්ධනයකි.

මේ ලිපිය ලියන අතර තුර ලියුම්කරු මෙනෙහි කරන්නේ තමාද බෝතල් කළ පානිය ජලයට දක්වන ප්‍රතිචාරයයි. එය ප්‍රතික්ෂේපය කොට වතුර වීදුරුවක් ඉල්ලා සීටිම අද වන විට දෙවියන්ගේ දරුවෙකුගේ යුතුකමක් වී තිබේ. දුර ගමනක් යාමේදි ද ගෙදරින් වතුර බෝතලයක් ගෙනයාම ආර්ථික සහනයකටත් වඩා පරිසරය, මැවිල්ලට සහනයකි.

ප්ලාස්ටික් හා පොලිතින් පාප බන්ධනය අපට කොතරම් වෙලාගෙන ඇද්ද? සිතා ගැනීමට අපහසු තරමට එය අපව වෙලාගෙන ඇත.

ප්ලාස්ටික් සාගරය

ප්ලාස්ටික් පාප බන්ධනය පිළිබඳ අපගේ කතාබහ අලුත් කළේ පුවත්පත් ලිපියකි. ‘කොරල් පරවල මාරයා ප්ලාස්ටික්’ වී තිබෙන බව ඒ පුවත විසින් අනාවරණය කර තිබුණි.

2018.11.16.6

අපි දන්නවා කොරල් පර යනු සාරගය සතු වටිනාම ජීවි සම්පතක් බව, මහා බාධක කොරල් පරය ඇතුළු ලොව පුරා කොරල් පර විනාශ වීමට ප්ලාස්ටික් බලපාන බව පර්යේෂණ සොයාගෙන තිබේ.

අද වන විට පෘතුවියේ සාගර තුළ ටුලියන 5 ක පමණ ප්ලාස්ටික් තිබෙන බවට ගණන් බලා තිබෙනවා. මේ ප්ලාස්ටික් වල ඉතා කුඩා අංශු කොරල් ජීවින් ආහාරයට ගැනීමෙන් කොරල් මිය යාම සිදුවෙනවා.

ප්ලාස්ටික් මරණීය පාපයක් වෙන්නේ කොරල් පර වලට විතරක් නොවෙයි. තව බොහෝ ආකාර වලට ප්ලාස්ටික් ලෝකය මරා දමනවා. ඉතිං මේ මරණීය පාප බන්ධනයන් අපව මුදා ගන්නා ලෙස යාඥා කිරිමේ ආකාරය තමයි ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කිරිම.

අද මුහුද ප්ලාස්ටික් සුනාමි විපතට මුහුණ දීලා, තව ටික කලකින් මත්ස්‍යයන්ගේ බරට වඩා වැඩි බරක් ප්ලාස්ටික් විසින් මුහුදට ලබා දෙන බව විද්වතුන් පවසනවා.

බෝතල් කළ පානීය ජලය භාවිතයට හුරු නොවීමට තීරණයක් ගත්තොත් ඒකත් විශාල පුණ්‍ය ක්‍රියාවක්. පොලිතින් බෑග් එකක් දෙවරක් භාවිතා කිරීමට තීරණය කිරීමත් විශාල පුණ්‍ය ක්‍රියාවක්. ප්ලාස්ටික් පාප බන්ධනයේ ඛේදනීයම කතාව තමයි ලෝකයේ ප්ලාස්ටික් වලින් ප්‍රතිචක්‍රිකරණය වන්නේ 50% ක් පමණ වීම.

පොලිතින් ලංකා

දවසකට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පමණක් ෂොපින් බෑග් මිලියන 20 ක් (200, 00, 000 ක්) භාවිතා වන ලන්ච් ෂීට් මිලියන 15 ක් (150, 00, 000 ක්) භාවිතා වන බව ගණන් බලා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව වෙලාගෙන ඇති කුණු කසල ප්‍රශ්නයේ එක් පැතිකඩක් වන්නේ මේ පොලිතින් භාවිතායයි.

හරිත හිතැති, හරිත හිසැති කිතුනුවන් වීමට ‘ප්ලාස්ටික් පාප අවස්ථාවන්ට හසු නොවී මේ මරණීය පාප බන්ධනයේ අයහපතින් මිදීමට කටයුතු කළ යුතුය.

Jesustodaysl 2 වන වසර 36 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 18 

 

Comments powered by CComment