අවුරුදු 15 ට අඩු ළමුන්ගෙන් 73% ක්ම එනම් බිලියන 1.8 ක් වායු දූෂණයට ගොදුරු වී දරුණු සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පා සිටිති. ළමා රැළි පැවැත්වීමෙන් පමණක් ළමුන්ට අාදරය කළ නොහැකිය. වායු දූෂණයට එරෙහිවීම ළමයින්ට අාදරය කිරීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යයකි. 

"දෙවියන් වහන්සේ පොළවේ දුහුවිල්ලෙන් මනුෂ්‍යයා මවා මගේ නාස් පුඩු තුළට ජීවන හුස්ම හෙළු සේක. මෙසේ මනුෂ්‍යයා ජීවමාන කෙනෙක් විය" 

(උත්පත්ති 2/7)

ජීවිත්වීමට මූලිකම අවශ්‍යතාවය  වාතයයි, සුළඟයි.

ලොව පුරා ජීවත්වන මිනිසුන්ගෙන් සෑම දහ දෙනෙකුගෙන් නව දෙනෙක්ම දූෂිත වායුව අාශ්වාස කරන බව හෙළි දරව් වී අැත.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඔක්තෝම්බර් 30 වනදා නිකුත් කළ "වායු දූෂණය හා ළමා සෞඛ්‍ය" නැමැති වාර්තාව පෙන්වා දෙන දත්ත අපට කියන්නේ පවතින ක්‍රමය විසින් ළමුන්ගේ හුස්ම හිර කර ඔවුන් මරා දමමින් සිටින බවයි.

මේ බලන්න

 • අවුරුදු 15 ට අඩු ළමුන්ගෙන් 73% ක්ම එනම් බිලියන 1.8 ක් වායු දූෂණයට ගොදුරු වී දරුණු සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පා සිටිති.
 • අවුරුදු 05 ට අඩු ළමුන් මිලියන 630 ක් (6 30 000 000 ක්) දූෂිත වායු අාශ්වාස කිරීම නිසා මාරාන්තික තත්වයේ පසුවෙති.
 • අඩු හා මැදි අාදායම් ලබන රටවල අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන්ගෙන් 98% ක් දූෂීත වාතයට නිරාවරණය වෙති. 
 • 2016 වායු දූෂණය නිසා අවුරුදු 15 ට අඩු ළමුන් ලක්ෂ 6 ක් (600 000 ) මරණයට පත්ව තිබේ.
 • අවුරුදු 5 ට අඩු ළමා මරණ 10 න් එකකට හේතුව දූෂිත වායුව. 
 • ඉන්දීයාවේ පමණක් ගෘහ අාශ්‍රිත වායු දූෂණය නිසා අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් වර්ෂයකට 100 000 ක් පමණ මිය යති.

මේ සංඛ්‍යා දත්ත නොව දෙවියන්ගේ දරුවාේය.

දූෂිත වායුන්ට ගොදුරු වීම නිසා අැතිවන මාරාන්තික සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න ගණනාවක් මේ වාර්තාව පෙන්වා දී අැත.

 • ස්නායු වර්ධනය අඩාල වීම.
 • සංජානීනය හැකියාව දුර්වල වීම
 • අැදුම රෝගයට ගොදුරු වීම
 • පිළිකාවන්ට ගොදුරු වීම.
 • නිදන්ගත රෝගවලට ගොදුරු වීම.
 • හෘද රෝගින් බවට පත් වීම

ගර්භනි මව්වරු දූෂිත වායුවට නිරාවරණය වීම නිසා,

 • අඩුබර සහිත දරුවන්,
 • නොමේරු දරුවන්,
 • දේහය කුඩා දරුවන් බිහිවන බවද මේ වාර්තාව පෙන්වා දෙති.

ළමුන් හා කාන්තාවන් ගැන කැපවන කිතුනු දූත සේවා මේ තත්වය ගැන හිතනවාද ? ළමා රැළි පැවැත්වීමෙන් පමණක් ළමුන්ට අාදරය කළ නොහැකිය. වායු දූෂණයට එරෙහිවීම ළමයින්ට අාදරය කිරීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යයකි. 

Jesustodaysl 2 වන වසර 34 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 04

Comments powered by CComment