ඉතිං අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉක්මවා අැඳුම් අැඳීම නිතර නිතර අැඳුම් ගනිමින් ඉක්මනින් අැඳුම් භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීම මැවිල්ලට කරන ද්‍රෝහි කමක්. අැඳුමක් පරිස්සමින් දිගු කලක් භාවිතා කිරීම මැවුම්කරුට කරන ප්‍රශංසාවක්.

පොලිතින් සොබාදහමට පිළිලයක් වන්නේ යම් සේද වර්ථමානයේ අපි අඳින අැඳුම් ද සොබාදහමට විශාල විනාශයක් සිදු කරනවා. අැඳුමක් තෝරාගැනීමේදි මෙය සොබාදහමට කොතරම් හිතකරද ? කියන කාරණය අද සිට ප්‍රමුඛ කාරණයක් ලෙස සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. එසේ සැලකිල්ලට ගන්නේ නැත්නම් ඔබ මැවුම්කරුට අාදරය කරන්නෙකු නෙමෙයි.

අැයි අපි එහෙම කියන්නේ පොලියෙස්ටර්, නයිලොන් වැනි කෘතිම රෙදිපිළින් පොලිතින් ප්ලාස්ටික් සේම දිරාපත් වන්නේ නෑ. නැත්නම් දිරාපත්වීමට ඉතා විශාල කාලයක් ගත වෙනවා. කපු වැනි ස්වාභාවික ද්‍රව්‍ය වලින් සැකසු රෙදි පිළී පවා කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය හා සායම් යෙදීම නිසා දිරා යාමට විශාල කාලයක් ගන්නවා.

රෙදි පිළි කසල ලෙස ඉවත දැමීම ගැන ප්‍රමිතිගත ක්‍රියාවලියක් අප රට තුල නෑ. රෙදි පිළි කොටස් හා පරණ රෙදි පිළිස්සීම ඉතාමත් අහිතකරයි. පරිසරයට අහිතකර මිතෙන්, කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වැනි වායු එ් මගින් පරිසරයට මුදා හැරෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව මහ පරිමාණව අැගළුම් කම්හල් පවත්වාග්නනා රටක් රෙදි කැබලි කසල ලෙස විශාල වශයෙන් මුදා හරිනවා. මේ රෙදි පිළි නිපදවන්නේ පිටරැටියන් වෙනුවෙන්. නමුත් රෙදි කසල මුදා හැරෙන්නේ අප රට තුළ. එමගින් පරිසරයට සිදුවන හානිය අය කර ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් අප රටේ නෑ.

රෙදි කසල වලින් වන හානිය වගේම රෙදි කර්මාන්තයට දමන වර්ණ (ඩයි) වර්ග ජලය සමඟ නිසි පවිත්‍ර කිරිමකින් තොරව පරිසරයට මුදා හැරීම නිසාත් විශාල පාරිසරික හානියක් සිදු වෙනවා. ජලජ ජීව්න්ට වගේම මිනිසුන්ටත් මේ ජලය අහිතකරයි. චර්ම රෝග, වකුගඩු රෝග අාදියටත් බලපානවා.

ඉතිං අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉක්මවා අැඳුම් අැඳීම නිතර නිතර අැඳුම් ගනිමින් ඉක්මනින් අැඳුම් භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීම මැවිල්ලට කරන ද්‍රෝහි කමක්. අැඳුමක් පරිස්සමින් දිගු කලක් භාවිතා කිරීම මැවුම්කරුට කරන ප්‍රශංසාවක්. ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය යොදා නිපදවන රෙදි හා අත් යන්ත්‍ර රෙදි පිළි මිලදි ගැනීම වඩා සුදුසුයි. ටිකක් ගණන් වුනත් පරිස්සමින් භාවිතා කරනවා නම් දිගු කලක් භාවිතා කරනවා නම් එය මැවිල්ල අාරක්ෂා කිරීමක්.

Jesustodaysl වන වසර 30 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 07

Comments powered by CComment