පල්ලියේ මංගල්‍ය වලට වැය කරන නාස්තිකාර සෝබනාකාරි වියදම් වලින් "මම පිපාසව සිටිමියි" මේ ජනතාව තුළ සිටිමින් හඬ නඟන ජේසු තුමන්ට පවසට දිය බිඳක් දීමට උනන්දු වන්නේ නම් එය ගැලවීම උදෙසා අත්‍යාවශ්‍ය ක්‍රියා කිරීමකි.

ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම ගැන කතා කරන තරමටවත් ලංකාවේ නියඟය ගැන කතා කරන බවක් නොපෙනේ. Jesustodaysl.org වෙබ් අඩවිය 1917 අාරම්භ කරන විට අප රටේ අැතැම් ප්‍රදේශවල පැවැති නියඟය තවමත් පවතී. අප වෙබ් අඩවිය මේ පිළිබඳ ලිපි කීපයක්ම පලකරන ලද්දේ අප පාඨකයන්ව "අපේ රටේ නියඟයක් පවතිනවා" යන්නට සංවේදි කිරීමටයි.

ගෙවුනු ජූලි 10 වනදා වන විටත් දිස්ත්‍රික්ක හතකට වසර දෙකක් නියඟය බලපෑ තිබුණි. අවම වශයෙන් වගා කන්න හතරක් වගා නොකළ ගොවි පවුල් මුහුණ දී සිටින තත්වය ඛේදනීය වේ. 

යාපනය, වව්නියාව, කිලිනොච්චිය, මන්නාරම, කුරුණෑගල, පොලොන්නරුව හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක වලට බලපා අැති නියඟය නිසා එම ප්‍රදේශ වල ජනතාව දැවැන්ත පානිය ජල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දී සිටිති.

2016 සිට මෙම දිස්ක්‍රික්කවල අැතැමි ප්‍රදේශවලට මෙම තත්වය බලපා තිබේ. ජූලි 10 වන විටත් පවුල් 90260 කට අයත් පුද්ගලයින් 312530 ක් පිරිසිදු පානීය ජලය නැතිකමට මුහුණ දී සිටිති.

පල්ලියේ මංගල්‍ය වලට වැය කරන නාස්තිකාර සෝබනාකාරි වියදම් වලින් "මම පිපාසව සිටිමියි" මේ ජනතාව තුළ සිටිමින් හඬ නඟන ජේසු තුමන්ට පවසට දිය බිඳක් දීමට උනන්දු වන්නේ නම් එය ගැලවීම උදෙසා අත්‍යාවශ්‍ය ක්‍රියා කිරීමකි.

"මම පිපාසව සිටියෙමි. ඔබ මා දෙස බැලුවේවත් නැත." "මම පිපාවස සිටියෙමි" ඔබ කළේ කුමක්ද ? ජේසු සමිඳුන් විමසන සේක.

ගෝලීය උණුසුම

ගෝලීය උණුසුමේ ස්වභාවය පසක් කරමින් අපි ශීතල රටක් ලෙස හඳුනා ගන්නා කැනඩාවේ උෂ්ණත්වය නිසා ජූලි පළමු සතිය තුළ 30 දෙනෙකු මිය ගියෝය. එ් සතියේම ඔිස්ට්‍රිලියාවේ අධිවේගි මාර්ගවල ඉතා නවීන කාපට් මාර්ගවල මෝටර් රථ එරී ගියේ තාර උණුවීම නිසාවෙනි.

ගෝලීය උණුසුම විසින් මුළු ලොවම දැවැන්ත අර්බුදයකට අැද දමමින් අැත. ලෝකය එකට එකතුව විසඳුම් සෙවීමෙන් පමණක් මේ තත්වය අනාගතයේදි අවම කරගත හැකි වනු අැත.

ගෝලීය උණුසුම විසින් මානවයාගේ හදවත තම පරිසර ද්‍රොහි පැවැත්ම ගැන අවදි කරන්නේ නම් ඉන් යහපතක් අැති කරගත හැකිය.

jesustodaysl 2 වන වසර 19 වන සතිය 2018 ජූලි 15

Comments powered by CComment