මේ ගමන පුරා පොලිතින් භාවිතා නොකිරීමට අැය වග බලාගෙන තිබුණා. අැය පෞද්ගලික ජීවිතය තුළ පසුගිය වසර 10 ක් පුරා පොලිතින් භාවිතා නොකළ යුවතියක්.

ඉන්දියාව සැලකෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවටත් වඩා පරිසර දූෂණය ඉහළ ගිය රටක් වශයෙන්. පුදුම වන්න දේකුත් නෑ. ඉන්දීය ජනගහනය දිහා බැලුවම ඉන්දියාව තුළ පාරිසරික පවිත්‍රතාවය රැක ගැනීම සුවිසල් කාර්යයක්. ඉන්දියාව තුළ පාරිසරික සංරක්ෂණය ගැන විශාල හඬක් නඟන කාන්තාවන් සිටිනවා. ඒ අතර ප්‍රබල සමාජ ක්‍රියාකාරිනියන් සිටිනවා. මේධා පත්කාර්,  අාචාර්ය වන්දනා ශිවා, මතේකා ගාන්ධි, අරුන්දති රෝයි නිදසුන්. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය කාන්තාවන් රැසක්ද විවිධ පරිසර සංරක්ෂ ක්‍රියාවල නිරත වෙනවා.

2018.06.29.09

පසුගිය අප්‍රියෙල් 22 වනදා කිලෝමීටර් 1100 ක් පා ගමනක් අාරම්භ කළ රාජේස්වරි සිං එවැනි යුවතියක්. තිස් දෙහැවිරිදි රාජේස්වරිගේ පා ගමනේ අරමුණ වුණේ "මගේ කුණු මගේ වගකීමක්" (My Waste My responsibility) කියන පණිවුඩය ජනතාව අතරට ගෙනයාම.

2018.06.29.08

බටහිර ඉන්දියාවේ වැඩොඩරා සිට ප්‍රධාන නගර 22 ක් පසු කරමින් අැය දිල්ලියට ළඟ වුනේ එකි පණිවුඩය රැගෙනයි. මේ ගමන පුරා පොලිතින් භාවිතා නොකිරීමට අැය වග බලාගෙන තිබුණා. අැය පෞද්ගලික ජීවිතය තුළ පසුගිය වසර 10 ක් පුරා පොලිතින් භාවිතා නොකළ යුවතියක්.

සැබැවින්ම මෙවැනි ප්‍රයන්තයන් අගය කළ යුතුයි. තරුණ තරුණියන් පරිසර සංරක්ෂණ සඳහා පෙරමුණ ගැනීම අැත්තටම ඉතා වැදගත් මැදිහත්වීමක්. 

jesustodaysl 2 වන වසර 17 වන සතිය 2018 ජූලි 01

 

Comments powered by CComment