ප්ලාස්ටික් භාවිතයේ බරපතලම තත්වය වී අැත්තේ එක් වරක් පමණක් භාවිතා කර විසි කරන ප්ලාස්ටික්. එ් නිසා තමයි නැවත භාවිතා කළ නොහැකි ප්ලාස්ටික් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියන ඉල්ලීම.

ජූනි 05 එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය නම් කර අැත්තේ ලෝක පරිසරය දිනය වශයෙනි. මෙවර ලෝක පරිසර දින තේමාව වූයේ,

ප්ලාස්ටික් දූෂණය පිටු දකිමු !

උප තේමාව වූනේ,

"ඔබට එ්වා නැවත භාවිතා කළ නොහැකි නම් එ්වා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න"

ලෝකයේ අවධානය බැරෑරුම්ව යොමුවිය යුතු තේමාවක් බවට විවාදයක් නෑ. එහෙත් අප රට තුළ මේ තේමාව ගැන නම් අවධානයක් තිබුණේ නැති තරම්. අප ගියවර Jesustodaysl තුලින් පෙන්වා දුන් පරිදි පාරිසරික අවධානම අතින් ලොව හතරවන ස්ථානයේ සිටින රටක් වශයෙනි. මේ තේමාව සමඟ මුළු රටම එක පෙළට පෙළගස්වා විශාල වැඩ කොටසක් කිරීම යුතුව තිබුණා.

නමුත් එය සිද්ධ වුනේ නෑ. රටේ ජනමාධ්‍ය පා ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ දේශපාලකයින් මවන පුවත් වලට. එ්වා රටේ අර්බුදය වලට කිසිදු යහපත් බලපෑමක් කරන්නේ නෑ. මුළු මිනිස් සංහතියට සිතා ගන්නා බැරි තරමට ප්ලාස්ටික් බන්ධනයට ගොදුරු වෙලා.

  • එක් විනාඩියකදි කුණු ට්‍රැක්ටරයකට සමාන ප්ලාස්ටික් තොගයක් මුහුදට එක් වෙනවා.
  • වර්ෂයක් තුළ ප්ලාස්ටික් බෑග් ට්‍රිලියන 5 ක් තවත් (5 000 000 000 000 ) වඩා ලෝකය භාවිතා කරනවා.
  • සෑම මිනිත්තුවකදීම ලොව පුරා ප්ලාස්ටික් බෝතල් මිලියනයක් මිලදි ගන්නවා.
  • පසුගිය වසර 10 තුළ ලොක්ය භාවිතා කළ ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය පසුගිය වසර 100 තුළ නිපදවූ ප්ලාස්ටින් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියි.

"දෙවිඳුනි ප්ලාස්ටික් පාප ප්‍රස්ථාවන්ට හසුවීමට අප ඉඩ නුදුටු මැනව"

ප්ලාස්ටික් භාවිතයේ බරපතලම තත්වය වී අැත්තේ එක් වරක් පමණක් භාවිතා කර විසි කරන ප්ලාස්ටික්. එ් නිසා තමයි නැවත භාවිතා කළ නොහැකි ප්ලාස්ටික් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියන ඉල්ලීම.

මොනාද මේ නැවත භාවිතා නොකරන ප්ලාස්ටික් වර්ග. ජනප්‍රියම භාවිතයන් තමයි. බීම බට, ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතල්, ප්ලාස්ටික් කෝප්ප, (වරක් භාවිතා කරන) 

  • බීම බට නැතිව බීම බොන්න තීරණයක් ගනිමු.
  • වතුර බෝතල් භාවිතය අත් හරිමු. අඩු කරමු.
  • වරක් භාවිතා කරන කෝප්ප මිලදි ගැනීම නවතමු.

දෙව් මැදුරු වල උත්සව වලදීවත් මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද ?

ප්ලාස්ටික් භාවිතයේ දිග පළල ගැඹුර සිතාගත නොහැකි තරම් බරපතලයි. 

jesustodaysl 2 වන වසර 14 වන සතිය 2018 ජූනි 10

Comments powered by CComment