චීන සංවර්ධනයේ දැස් නිලංකාරකරවන මහා ව්‍යාපෘති වලින් වසා දැමෙන එහි අනිත් පැත්ත පෙන්වන එක් දර්ශකයක් බවට චීනයේ වායු දූෂණය හඳුනාගත හැකිය. මේ ඉන් බිඳකි.

චීනය ලොව වේගවත්ව ආර්ථික සංවර්ධනය සහිත රට බවට පත් කිරීමට පුරෝගාමි වු වත්මන් චීන නායකයාට දිවි ඇතිතෙක් තනතුරේ සිටීමට හැකි වන ලෙස ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කර කළගුණ සැලකුවේ නොබෝදාය.

ශී‍්‍ර ලංකාව තුළද බොහෝ විද්වතුන් ආර්ථික සංවර්ධනයට ඇති එකම මොඩලය චීන මොඩලය බවට ලිපි වාර්තා ඉදිරිපත් කරමින් සිටිති.

ඉතා ප්‍රබල ලෙස ශී‍්‍ර ලංකාවේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති චීන ව්‍යාපෘති බවට පත් ව තිබේ. හම්බන්තොට වරාය චීන වරායක් වී තිබෙ. දකුණු කොළඹ වරාය චීන වරායක් වී තිබේ. පෝට් සිටිය සින්නක්කරයට නැතත් බද්දධ දුන්නන් චීන දූපතක් වීම වැලැක්විය නොහැකි තත්වයකට පත්ව ඇත.

චීන සංවර්ධනයේ දැස් නිලංකාරකරවන මහා ව්‍යාපෘති වලින් වසා දැමෙන එහි අනිත් පැත්ත පෙන්වන එක් දර්ශකයක් බවට චීනයේ වායු දූෂණය හඳුනාගත හැකිය. මේ ඉන් බිඳකි.

 දින දෙකකට වරක් චීනය තුළ විකිණෙන නාස් ආවරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 500 000 කි.
 වසරකට වායු දූෂණය නිසා මිය යන චීන ජාතිකයින් ගණන 1100 000 කි.
 වායු දූෂණ්‍ය නිසා චීන ජාතිකයින්ගේ සාමාන්‍ය ආයු අපෙක්ෂණය අඩුවීම අවුරුදු 5.5 කි.

ඔන්න චීන සංවර්ධනය හුස්ම හිරකර මිනිමැරීම සංවර්ධනය කර තිබෙන සැටි.

6cac3e4af71ab8dda6dba234a97e4887පංකජ

 jesustodaysl 2 වන වසර 4 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 01

Comments powered by CComment