කෙනෙක් හිතනවා නම් යහපත සඳහා කැපවීම දුකක් කියලා. එතැන අවුලක් තිබෙනවා. ඔහුගේ තෝරාගැනීම පූර්ණ අවබෝධයෙන් යුතු සම්පූර්ණ නිදහස් කැමැත්තෙන් කළ දෙයක් නොවෙයි. ඇත්තටම යහපත උදෙසා පේ‍්‍රමය උදෙසා කැපවීම තමයි පරම සැපත.

දුක් විඳීම දේව කැමැත්ත නොවේ - 2

ජේසු තුමන්ගේ දුක් ප්‍රාප්තිය ගැන අතිශ්‍ය භවනශීය හැගුම් උත්පාදනය කරන ‘ශුද්ධ වු සත්‍ය’ ට ලොව පුරා කිතුනුවන් මේ සතියේදි ඇතුළු වේ.

මුළු මතින්ම අප රට තුළ ද ගොඩනැගි ඇති විශ්වාසය වී ඇත්තේ ජේසුගේ අති දුක්ඛ මරණය දේව කැමැත්ත බවයි. ජේසුගේ දුක් විඳීම සමඟ අනන්‍ය වෙමින් හඬා වැටීම දුක් විඳීම ප්‍රධාන කාරණය වී තිබේ.

ජේසු අනේ ඔබ මේ
විදිනා දුක
සෑම අපේ පව් කරට ගෙනා
බෝ සොවිනා සිහිකර බැතිනා
අපි කඳුළු හෙලා හඬමු
චතාරිකය යනු ඒ හැඞීම බවයි. පුන පුනා ගැයෙන්නේ
මරිය තුමි සමගිනා
හඬමි අපි සැමදෙනා
කුරුසියේ බෝ දුක් විදා
දිවි පුදයි ජේසු තුමා

මරිය තුමියගේ පුතාගේ අවමංගල්‍යයට සහභාගී වන හැගුමෙන් චතාරික වත් පිළිවෙත් වලට සම්බන්ධවීම බහුතරයගේ මනෝභාවයයි.

යෙසායාගේ පොතේ ‘දුක් විඳින සේවකයා’ සමඟ ජේසු තුමන්ව අනන්‍ය කිරීම ශුද්ධ ලියවිලි පාඨ තුළින් සිදු කිරීම නිසා මේ දුක් විඳිමේ දේව ධර්මය කිතුනුවන්ගේ ලේ ඇටමස් නහර වලට ම කැඞී ඇත.

එහෙත් ‘දුක් විඳීම’ සඳහා තෝරා ගැනීමක් කිරීම කිසිසේත්ම දේව අභිමතය නොවන බව සක්සුදක්සේ පැහැදිලි වන්නේ දේව අභිමතය ජනතාව දුකින් මිදීම වන නිසාය.

දුක් විඳිම දේව කැමැත්ත නොවන විට ජේසු දුන් විඳීම තෝරාගන්නා යැයි කීම දේව කැමැත්තට අනුකූල නොවේ. ජේසු දුන් විඳීම තෝරාගන්නේ නැත. ජේසු තෝරාගත්තේ ජනතාව ගැලවීමේ මෙහෙවරයි. ඒ මෙහෙවර අත් හැරීමට අකමැති වු අප ජේසුව දුක්ඛිත මරණයක් උරුම කර දුන් බවයි සත්‍යය.

නිවහල් නිදහස් පේ‍්‍රමනීය ලෝකයක් සඳහා කැපවීම නැමැති අරගලයේ පංගුකාරයෙක් වීමත් තොරව සැබෑ මිනිස් කමක් දේවත්වයක් නොමැත. ඒ අරගලය මඟ හරිනු ලබන මිනිස්කම දුක පැවැතීම ඉඩ දෙන මිනිස්කමකි. ඒ නිසාම එය නොමිනිස්කමකි. ජේස අපට පෙන්වා දෙන්නේ දුක් වඳීම තේරා ගැනිම නොවේ. ජීවනය තෝරාගැනීමයි. දේව කැමැත්ත ජීවනයයි.

”මා ආවේ ජීවනය දෙන්නයි. එය වැඩි වැඩියෙන් දෙන්නයි” ජේසු තුමන්ගේ පැහැදිලි කියවන අපට සැබැ තෝරා ගැනීම කියා දෙයි.

‘දුක’ ලොව තුළ සිත තුළ ඇතිවන්නේ ඇයි එය ඇතිවන්නේ දේව කැමැත්තට පිටුපෑම තුළයි. ධනයට බලයට කීර්තියට ලොබ බදින ක්‍රමට තුළයි. පවතින ක්‍රමය දුක නිපදවයි. දුක් විඳිම තේරා ගැනීම යනු පවතින ක්‍රමයට අනුගතවීමයි. ජේසු දිවිහිමියන් කැපවුනු ධනය වෙනුවට පේ‍්‍රමය රජ කරන ලෝකයක් උදෙසායි.

අල්ජේවිජභාවය තෝරාගැනීම දුක් විඳිම තෝරාගැනීමක් නොවේ. එය ස්වේච්ඡාවෙන් නිදහසින් යුතුව කෙනෙකු පේ‍්‍රමය උදෙසා කරන තෝරාගැනීමකි.

කෙනෙක් හිතනවා නම් යහපත සඳහා කැපවීම දුකක් කියලා. එතැන අවුලක් තිබෙනවා. ඔහුගේ තෝරාගැනීම පූර්ණ අවබෝධයෙන් යුතු සම්පූර්ණ නිදහස් කැමැත්තෙන් කළ දෙයක් නොවෙයි. ඇත්තටම යහපත උදෙසා පේ‍්‍රමය උදෙසා කැපවීම තමයි පරම සැපත. ස්වර්ගය මෝක්ෂය, සංතෘෂ්ටිය, ඒ නිසා ජේසු තෝරාගන්නේ දුක නොව සංතෘෂ්ටියයි කියන සත්‍යයට අයිති කර ගමු.

 jesustodaysl 2 වන වසර 3 වන සතිය 2018 මාර්තු 25

Comments powered by CComment