දවසකට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පමණක් ෂොපින් බෑග් මිලියන 20 ක් (200, 00, 000 ක්) භාවිතා වන ලන්ච් ෂීට් මිලියන 15 ක් (150, 00, 000 ක්) භාවිතා වන බව ගණන් බලා ඇත. ශ්‍රී ලංකාව වෙලාගෙන ඇති කුණු කසල ප්‍රශ්නයේ එක් පැතිකඩක් වන්නේ මේ පොලිතින් භාවිතායයි.

යහපත පැතිරයාමේ ප්‍රවනතාවයක් අැත්තා සේම, අසාධාරණය සහ නපුර ඉවසා සිටිමෙන් සිදුවන්නේ, කෙතරම් ශක්තිමත් සමාජ දේශපාලන පද්ධතියක් වූවද ක්‍රම ක්‍රමයෙන් අනර්ථකාරි තත්වයට පත්වීමයි. හැම ක්‍රියාවකටම එ් හා බැඳුණු විපාකයක් අැති නම් සමාජ ව්‍යුහයකට කාවැදි අැති අයහපත විසින්ද මතු දවසක එ් සමාජය කඩා බිඳ මරණයට පත් කරනු අැත.

අවුරුදු 15 ට අඩු ළමුන්ගෙන් 73% ක්ම එනම් බිලියන 1.8 ක් වායු දූෂණයට ගොදුරු වී දරුණු සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පා සිටිති. ළමා රැළි පැවැත්වීමෙන් පමණක් ළමුන්ට අාදරය කළ නොහැකිය. වායු දූෂණයට එරෙහිවීම ළමයින්ට අාදරය කිරීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යයකි. 

"මෙවන් වූ දේ ගැන අවබෝධයකින් තොරව අප දැන් ළඟා වී සිටින්නේ, අසරණ මිනිසුන්ගේ විලාප හඬට  සංවේදි නොවන අන් අය වෙනුවෙන් හඬා නොවැටෙන  උදව් කිරීම් අවශ්‍යතාවයක් නොදැනෙන තත්වයටය. එ් සමඟම අප හැසිරෙන්නේ එ්වා අපගේ යුතුකම් ලෙස සලකා නොව අන් අයගේ වගකිම් ලෙස සලකාය. මෙම ඊනියා සෞභාගවත් සංස්කෘතිය තුළ අපව මළකඳක් කර අැත."

ඉතිං අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉක්මවා අැඳුම් අැඳීම නිතර නිතර අැඳුම් ගනිමින් ඉක්මනින් අැඳුම් භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීම මැවිල්ලට කරන ද්‍රෝහි කමක්. අැඳුමක් පරිස්සමින් දිගු කලක් භාවිතා කිරීම මැවුම්කරුට කරන ප්‍රශංසාවක්.