ජලය මැවීම ගැන දෙවිඳුන්ට තුති දෙන අතර ජලය අපගේ අවධානයෙන් ගිලිහී යා නම්, පොළව ගැන දෙවිඳුන්ට තුති දෙන අතර පොළව අපගේ අවධානයෙන් ගිලිහි යා නම් අප ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටිමු. සොබාදහම ගැන දෙවිඳුන්ට ප්‍රශංසා කරමින්, තුති දෙමින් සිටින අතර සොබාදහම දිනෙන් දින විනාශ වේ නම් අපගේ ප්‍රශංසා ගීත දේව අපහාස ගීත වීම වැලැක්විය නොහැකිය.

පල්ලියේ මංගල්‍ය වලට වැය කරන නාස්තිකාර සෝබනාකාරි වියදම් වලින් "මම පිපාසව සිටිමියි" මේ ජනතාව තුළ සිටිමින් හඬ නඟන ජේසු තුමන්ට පවසට දිය බිඳක් දීමට උනන්දු වන්නේ නම් එය ගැලවීම උදෙසා අත්‍යාවශ්‍ය ක්‍රියා කිරීමකි.

මේ ගමන පුරා පොලිතින් භාවිතා නොකිරීමට අැය වග බලාගෙන තිබුණා. අැය පෞද්ගලික ජීවිතය තුළ පසුගිය වසර 10 ක් පුරා පොලිතින් භාවිතා නොකළ යුවතියක්.

ප්ලාස්ටික් භාවිතයේ බරපතලම තත්වය වී අැත්තේ එක් වරක් පමණක් භාවිතා කර විසි කරන ප්ලාස්ටික්. එ් නිසා තමයි නැවත භාවිතා කළ නොහැකි ප්ලාස්ටික් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියන ඉල්ලීම.

නොරොච්චෝලේ තාප විදුලි බලාගාරයෙන් සිදුවන පාරිසරික විනාශය ගැන සේම රටේ පොදු පාරිසර විනාශය ගැන හඬ නැගීම මෙන්ම අඛණ්ඩව පොදු නිවහන රැක ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම කිතුනු යුතුකමකි. එ් යුතුකම ඉටු කිරිම අතපසු කිරීම මරණීය පාපයකි.