2010 දී සාමය පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය දිනාගත් එන ජාතික සාහිත්‍යවේදි සමාජ ක්‍රියාධර ඛෂඹ ඞ’්ධඊධ හිර ගෙදරදි මිය ගිය පුවත දැන් පරණ එකක්. එහෙත් ඔහු ගැන පුංචි හෝ සටහනක් තැබිය යුතුයි. 

රටක් තම රටේ මිනිසෙකුට නොබෙල් ත්‍යාගය ලැබෙද්දි සතුටු වෙනවා. එහෙත් චීන රජය ඔහුට නොබෙල් ත්‍යාගය ලබා ගැනීම සඳහා එම උත්සවයට යාමට ඉඩ දුන්නේ නෑ. ඔහු ඒ වන විටත් සිටියේ දීන රෙජිමය විසින් සිරගත කොට, හේතුව චීන රෙජිමය ඔහුගේ විවේචනයට ලක් වීම.

නොබෙල් ත්‍යාග උත්සවයේදි ඔහුගේ අසුන හිස්ව තැබීම මගින් චීන රජයට විරෝධය පාන්න නොබෙල් කමිටුව තීරණය කළා. හිස් අසුන සහිත ඡායාරූප ලොකු බලපෑමක් කළා. ඔහුගේ බිරිඳට ඔහු ලිය කවියක පද කීපයක් මෙසේය.

27

මම ඔබගේ සදාතනික සිරකරුය.
මට කිසි දිනක
දිවා ආලෝකය දැකිය නොහැක
එනමුදු
මා අදහන ලෙස
අන්ධකාරය මගේ දෛවය
ඇතුලතින් සියල්ල යහපත්ය.
බාහිර වේදනා හා ලෝකය
මා බියපත් කරයි
අන්ධකාරය
මම මගේ අවධානය ඔබ කෙරෙහි
රදවමි
එහි රැඳී ඇත්තේ
සරල හා නොපවසන යමකි.

 

jesustoday 46 සතිය 2018 ජනවාරි 14

 

 

Comments powered by CComment