"එම්බා මනුෂ්‍යය යහපත ්දේ කුමක්දැයි සමිඳාණන් ඔබට පෙන්වා දී අැත. එතුමාණන් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ කුමක්ද ? යුක්තිය ඉටු කිරීමත්, දයාපෙම දැක්වීමත්, යටහත් ලෙස ඔබේ සමිිඳුන් සමඟ හැසිරිමත් පමණකි"  (මිකා 7/9) මෙම පාඨය පමණක් සැලකුවද එයට අනුකුලව කටයුතු කරන්නේ නම් යුක්තිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු අැති කර ගැනීමට ජනතාවට හැකිවනු අැත. ඔබ මේ සටහන කියවන විට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම පිළිබඳ ජනපතිගේ ක්‍රියාව ගැන අධිකරණ තීන්දුව ලැබී තිබෙනු අැත. එය කුමක් වූවද එ් තුළින් ලංකාවේ නීතිය යුක්තිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඉතා වැදගත් තීරණයක් වීම වැලැක්විය නොහැකිය.

පවතින සමාජ, අාර්ථික, දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කර නොගන්නා තෙක් මෙවැනි අපරාධ තව තවත් වර්ධනය වීම වැලැක්විය නොහැකිය. මන්ද සමාජය යහමඟට ගත යුතු සියළු සංස්ථා විනාශ වී අැති බැවිනි.

විමුක්ති හරය ඉස්මතු කරන දේව ධර්මයේ අරමුණ වන්නේ දේව ධර්මය මගින් ලෝකය, යථාර්ථය විස්තර කිරීම නොවේ. දේව ධර්මය භාවිතා කරමින් ලෝකය වෙනස් කිරීමයි.

කිසිදු කිතුනුවෙකුට විධායක ජනපති ක්‍රමය පවත්වා ගැනීමට පක්ෂ විය නොහැකිය. විධායක බලතල රැක ගැනීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි බලවේග සියල්ලේ මහා පොදු සාධකය ජාතිවාදයයි. සිංහල අධිපතිවාදයයි. 

“අපි ඇමතිවරු පූජාසන වල තැබුවෙමු. දේශපාලන අංශ දේවත්වයට පත් කෙළෙමු. ඒ නිසාම දේශපාලකයන්ගේ දුෂ්ඨ පිළිවෙත් නිම නොවෙමින් පවතී. හැම වරදකටම අපිදු හවුල්කරුවන් වී සිටිමු”