මනුෂ්‍යත්වයේ පොදු සාධකය වන්නේ ඔහු තුළ ඇය තුළ පවතින දේව ස්වරූපයයි. ඒ පොදු සාධකය සමඟ සලකා බැලීමේදි මිනිසුන්ගේ වෙනස්කම් ඒ පොදු සාධකය වර්ණවත් කරන්නක් මිස දුර්වර්ණ කරන්නක් නොවේ.

සැබැ සහෝදර ප්‍රේමය පැන නගින්නේ සෑම මිනිසෙක්ම ඇතුලාන්තයෙන් එක සමානය යන ගැඹුරු හැඟීම තුළිනි. ඒ නිසා සහෝදර ප්‍රේමය තුළ දි සෑම මිනිසෙකු සමඟම ගැඹුරු බැඳිමක් ඇති වන අතර මානව වර්ගයා හා ගැඹුරු ඒකාබද්ධතාවයක් ඇති වේ.

මළවුන් වැළලීම පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් ලෙස සලකන ක්‍රිස්තියානින් අවම වශයෙන් මේ අැටකටු බවට පත් කළ මිනිසුන්ට ගෞරවනීය නැවත භූමිදානයක්වත් ලබා දීමට හඬ නැගීය යුතුය. එසේ නොවන්නේ ඔවුන්ගේ අැදහිල්ලද වියළි අැට කටු බවට පත්ව අැති නිසා නොවේද ?

1983 කළු ජූලියට වසර 35 කි. එහෙත් එ් මතකය පැරනි නොවේ. 10 වන ශ්‍රේණියේ සිසුවෙකු ලෙස කළුතර නගරයේදී දුටු කළු ජූලියේ අඳුරු දුමාරය වසරින් වසර හිත රිදවන මතකයකි. එපමණක් නොවේ. එය අප තුළ වන ජාතිවාදයේ අඳුරු සිතුවිලි වසරින් වසර සෝදා හරින මතකයකි.

දකුණේ ජනමාධ්‍ය විිජයකලාට පහරදීම නොව කළ යුත්තේ උතුරට අදාල ප්‍රශ්න විසදීමට රජයට බල කිරීමයි. උතුරේ සාමාකාමි ඉල්ලීම් පැහැර හැර එ්වා යටපත් කර එල්. ටී. ටී. ඊ යක් බිහිවීමට පාර කැපු දකුණේ සිංහල බෞද්ධ අනත්වාදයට ඔවුන්ගේ බෞද්ධ නොවන අන්තවාදය අත්හරින ලෙස ඉල්ලා සිටීමයි. එ් අන්තවාදයට එරෙහිවූ මතවාදයකින් ජනතාව අාලෝකවත් කිරීමයි.