විමුක්ති ව්‍යාපාර වලට තිබු ස්ථානය සමාජ ව්‍යාපාර හා සිවිල් සංවිධාන ව්‍යාපාර අත්පත් කර ගන්නවා. එ් සමඟ විමුක්ති කතිකාව පසු පසට තල්ලු වී මානව හිමිකම් කතිකාව පෙරමුණට එනවා.

තා පැහැදිලිව සුදතුම් පියාණන් පෙන්වා දුන්නේ පවතින අසමානතාවයේ අාර්ථික ක්‍රමය මිනිමරු අාර්ථික ක්‍රමයක් බවයිත එම ක්‍රමය තුළ දුප්පතා, අසරණයා නොසලකා හරිමින් ඔහුගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය බැහැර කර දමන බවයි. එතුමා මෙසේ ප්‍රශ්න කරයි. "වාසස්ථානයේ නැති මහළු මිනිසෙකු හිසට සෙවණක් නැති වීම නිසාම මරණයට පත්වීම ප්‍රවෘත්තියක් නොවි කොටස් වෙළඳපොළ අගය එ්කක දෙකකින් අඩුවීම ප්‍රවෘත්තියක් වන්නේ කෙසේද ?"

නුඹලා ඔවුන් වෙත පරිත්‍යාග කළ යුත්තේ ප්‍රේමය මුත්, නුඹලා ගේ සංකල්ප නම් නොවන්නේය. මක් නිසාදයත් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේම පරිකල්පනා අැත්තේය. ඔවුන් ගේ ශරීරයන් මිස ඔවුන් ගේ අාධ්‍යාත්මයන් නුඹලා ගේ නිවෙස් වල රඳවා ගත යුතු නොවන්නේය.

උන්වහන්සේ පෙන්වා දුන් නව මාවත අපි හඳුනාගෙන තිබේද ? ඒ මාවතේ අපි ගමන් කරමුද ? 2017/11/24 දිනට මෙම අනුශාසනාව නිකුත් කර වසර 4 ක් පිරේ. අපි මේ වසර හතර තුළ නව සභාවක් අත් දකිමුද?

පසුගිය දශක තුන හතරක කාලය අපට සැලකිය හැක්කේ එළිපිට ආගමික නායකයින් හීලැ කරගෙන භාවිතා කිරීමට ප්‍රසිද්ධියේ වරදාන දුන් යුගයක් වශයෙනි. රටේ ඉහළම නායකයාගේ සිට ජාතික පලාත් ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයා දක්වා සෑම සියලු දෙනා මේ කටයුත්තේ නිරත විය නිරත වේ.