මට ඇතිවුනු ප්‍රශ්නය එක්ක මම එයාගෙන් රට කජු පැකට් එකක් අරගන්න ගමන් තමයි කතාවට වැටිලා මේ පුංචි වීරයාගේ කතාව දැන ගත්තේ.

"දේව තාත්තා අපට අවශ්‍ය සමබර ආහාර මවලා තිබෙනවා. අපි ඒවා කෑමට එකතු කරගන්නේ නැත්නම් අපි කරන්නේ උන්වහන්සෙට නිගරුවක්"

අකුරු බැරි. පන්තියේ දුර්වල ළමයි වෙනුවෙන් කැප වෙනවා කියලා ගුරුවරු හිතුවොත් ළමා දින වැඩසටහන් පවත්වනවාට වඩා එ්ක කොච්චර වටිනවාද ? ළමයින්ගෙන් වැඩකාරකම් ගන්නේ නෑ කියලා තීරණය කළොත්... ළමයින්ව හෙළා දකින එක වෙනුවට ළමයින්ගේ පුංචි හෝ දෙයක් අගය කරනවා කියලා තීරණය කළොත්, කොච්චර වටිනවාද ?

ලෝක අාහාර වැඩ සටහනකට අනුව අාහාර හිඟයට ගොදුරු වී අැති යේමන දරුවන් සංඛ්‍යාව 420 000 කි. ඉක්මනින් අාහාර අාධාර නොලැබුනොත් දරුවන් විශාල ගණනක් අද නැතත් හෙට දවසේ මරණයට ගොදුරු විය හැකිය.

ලේන් පැටියවත් අපිට වගේම රස්නේ ඇති. අනේ අපිට නම් විදුලි පංකාවක් වත් තියෙනවා. ඌට එහෙමත් නෑනේ කියලා දෙව්මිණිට හිතුනා. ගහ කොළත් හැල හොල්මනත් නෑ. සිහිල් සුළඟක්වත් නෑ.