මේ දවස්වල හරියට පෑවිල්ල. දවසකට වතුර ලීටර් 4 ක් වත් බොන්න කියලා වෙෙද්‍යවරු කියනවා. යාළුවෙක්ගේ ගෙදර අපි සෙල්ලම් කරමින් හිටියේ. සෙල්ලම ටිකකට නැවැත්තුවේ වතුර බොන්න. වතුරත් මේ දවස්වල හරිම හිඟයි. ලිං පතුලටම හිදිලා. නල ජලයත් ලුණු රස වෙලා.

හතර ශ්‍රේණියේ දියණියක් ගුරුතුමිය හමු වී තම පංතියේ සිටින යහළුවෙකුගේ අපහසුකම් හා ඇය පාඩම් කටයුතු වලින් මඟ හරින හැටි කියලා ඒ යාළුවට උදව් කරන ලෙස ඉල්ලා තිබුණා. එය කේලමක් ලෙස නොවෙයි. ඉතිං ඇය එතනදි පුංචි යහපත් එඬේරෙක් වුණා.

සීමන් නම් ජේසුගේ කුරුසිය ගෙනියන්න උදව් කළේ සෙබළුන්ගේ බල කිරීමට. ඒත් අශ්රෆ් නම් එයාගේ කැමැත්තෙන්මයි. ඒ උදව්ව කරන්නේ. එහෙම බැලූවට අශ්රෆ් හැබෑම පුංචි වීරයෙක්.

පුංචි පුංචි පුංචි වහල්කම්
පුංචි උනත් අපෙන් තියෙනවා
එතෙර වෙන්න - අත්හරින්න ජේසු
ඔබේ පාමුල පොරොන්දු වෙන්නම්,

ඔබට ගෙයක් ඇත. ගමක් ඇත. ලිපිනයක් ඇත. එහෙත් අපට නැත. අපි දරුවෝය. එහෙත් අපිට කියන්නේ වීදි දරුවන් කියාය.

ඒ අපි වීදියේ ජීවත් වන නිසාය. අපේ නිවස වීදියයි. අපේ ජීවිතය අපි ගැටගසාගන්නේ වීදියේ කරන පුංචි පුංචි රැකියා හෝ සිඟමන් යැදිමෙනි.