පුංචි පුංචි පුංචි වහල්කම්
පුංචි උනත් අපෙන් තියෙනවා
එතෙර වෙන්න - අත්හරින්න ජේසු
ඔබේ පාමුල පොරොන්දු වෙන්නම්,

ඔබට ගෙයක් ඇත. ගමක් ඇත. ලිපිනයක් ඇත. එහෙත් අපට නැත. අපි දරුවෝය. එහෙත් අපිට කියන්නේ වීදි දරුවන් කියාය.

ඒ අපි වීදියේ ජීවත් වන නිසාය. අපේ නිවස වීදියයි. අපේ ජීවිතය අපි ගැටගසාගන්නේ වීදියේ කරන පුංචි පුංචි රැකියා හෝ සිඟමන් යැදිමෙනි.

ඡායාරූපය අද පුවත්පතෙනි

පහුගිය සතියේ අපේ පාසලට අලුත් ළමයි පිළිගන්න උත්සවේ තිබුණා. ඒ කියන්නේ පළමු ශ්‍රේණියට නංගිලා මල්ලිලාව ඇතුලත් කිරීම.

අම්මලා තාත්තලා ඇවිල්ල ලොකු උත්සවයක් තිබුණා. දෙක ශ්‍රේණියේ නංගිලා මල්ලිලා අලුත් නංගිලා මල්ලිලාව පිළිගත්තා.

කටුකුරුන්ද රෝමානු කතෝලික මහ විiාලයේ සිසු දරුවන්ගේ “තරු එළියක් - 5” වාර්ෂීක නත්තල් සැමරුම ඉපදෙනු මැනවි යළිත් යන තේමාව යටතේ මෙවර පැවැතියේ දෙසැම්බර් 04 වෙනදාය.

කිතු සිරිත් මල්දම – 11

මගේ අතින් ඉස්කෝලේ ටැප් එක කැඩුනා. මට ආයේ ඉස්කොලේ යන්න බෑ කියලා අපේ යාළුවෙක් ගෙදර නැවතිලා දවස් ගානක්.

ඒක කියද්දී අපේ තව යාළුවෙක් කිව්වා. එගෝල්ලන්ගේ පන්තියේ ළමයෙක් ගෙදරදි තාත්තාගේ ෆෝන් එක එයා අතින් කැඩිලා. ඒකට බයේ ගෙදරින් පැනලා ගිහිල්ලා කියලා.