පුංචි වීරයින් ගැන අැත්ත කථා - 8

අධ්‍යාපනය මුළු මතින්ම අහිමි වී සිටි ඉක්බාල් එහිිද තම ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය හදාරනවා. වසර හතරක පාඨමාලාව වසර දෙකකින් නිමා කරන ඔහු එතැන් සිට ළමා වහල් ශ්‍රමිකයින් බේරාගැනීමේ වැඩ සටහනක් එම අායතනයේද උදව් අැති අරඹනවා. ළමා වහල් සේවයට විරුද්ධව පකිස්ථානයේ විවිධ වේදිකාවල කතා කරනවා.

අද ළමා ශ්‍රමය පිටුදැකීමේ දිනයලු. ඒ් නිසා ළමුන්ව වැඩට යොදාගන්න තැන් වටලනවලු. මා එක්ක වැඩ කරමින් හිටියේ මේරි අාච්චියි හෙක්ටර් සීයයි.

සඳමල් මා දැල් වාරයේදි මා දැල් අදින්න ගියා. එයාට රු 50. 100 ක් හම්බ වුණා. සඳමල් එ්වා එකතු කරලා අාච්චි අම්මට චීත්තකුයි හැට්ට රෙද්දකුයි අරන් දුන්නා.

මේ දවස්වල හරියට පෑවිල්ල. දවසකට වතුර ලීටර් 4 ක් වත් බොන්න කියලා වෙෙද්‍යවරු කියනවා. යාළුවෙක්ගේ ගෙදර අපි සෙල්ලම් කරමින් හිටියේ. සෙල්ලම ටිකකට නැවැත්තුවේ වතුර බොන්න. වතුරත් මේ දවස්වල හරිම හිඟයි. ලිං පතුලටම හිදිලා. නල ජලයත් ලුණු රස වෙලා.

හතර ශ්‍රේණියේ දියණියක් ගුරුතුමිය හමු වී තම පංතියේ සිටින යහළුවෙකුගේ අපහසුකම් හා ඇය පාඩම් කටයුතු වලින් මඟ හරින හැටි කියලා ඒ යාළුවට උදව් කරන ලෙස ඉල්ලා තිබුණා. එය කේලමක් ලෙස නොවෙයි. ඉතිං ඇය එතනදි පුංචි යහපත් එඬේරෙක් වුණා.