“වත්මන් ලෝකය පුරා පවතින ද්‍රව්‍යමය හා අධ්‍යාත්මික දුප්පත්කම පූජකරුවන් දුප්පතුන් තෝරා ගැනීමේ වැදගත්කම තව දුරටත් තහවුරු කරයි. 

දකුණ කොරියාවේ පැවැති 23 වන සීත ඔලිම්පික් උළේල ලෝක සාමය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වාලන්නක් බව ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් ප්‍රකාශ කරති.

පසුගිය මාස කීපය තුළ න්‍යෂ්ටික යුද්ධයකට අත වනන ප්‍රතිචාර නිකුත් කළ උතුරු කොරියාවේ ක්‍රීඩ ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසක් මෙම ඔලිම්පික් උළේලට පැමිණියා පමණක් නොව එක් ධජයක් යටතේ දකුණු කොරියාව හා උතුරු කොරියාව මෙම ඔලිම්පික් උළේලට සහභාගී විය.

ජාතිවාදය කිසි ලෙසකින්වත් දෙවියන්ට ප්‍රසන්න නොවේ. ජාතිවාදය නිසා ශ්‍රී ලංකාව ගෙවා ඇති වන්දිය ගැන අවංක හැඟීමක් ඇති කිසිවෙකුට ජාතිවාදි විය නොහැකිය. එහෙත් අප ගෙවුනු කාලය පුරමත් අත්දුටවේ ජාතිවාදයම තම බලය ලබා ගැනීමේ මෙවලම කර ගන්නා දේශපාලකයින්ගේ රාක්ෂ කියුම් කෙරුම්ය.

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් විසින් නොවැම්බර් 19 වන ඉරු දින ලෝක දිළිඳුන්ගේ දිනය ලෙස නම් කරනු ලැබීය. ඒ අනුව පළමු ලෝක දිළිඳු දිනය පසුගිය නොවැම්බර් 19 වනදා පැවැත්විණ.

1978 ස්වර්ගස්ථ වු හයවන පාවුළු පාප්තුමන්ට පසු පාප්ධුරයට පත් වු දින 33 කින් හදිසියේ ස්වර්ගස්ථ වු පළමු ජුවාමි පාවුළු පාප්තුමන් භාග්‍යවරයට එසවීම සඳහා ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් කටයුතු කර අරඹා ඇත.