ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණේ තරුණ කැරැලි දෙක එනම් 1971 හා 1988-1989 පිටුපසම පැවැති එක් ප්‍රධාන සාධකයක් වුයේ උගත් තරුණ තරුණියන් අතර පැවැති විරැකියාව බව අපි දනිමු.

නොවැම්බරයේ ආරම්භක සතිය තුළ පුවත්පත් වාර්තා කර තිබුනේ නත්තල හා ජනේරු සඳහා නිපද වු කසිප්පු විශාල තොගයක් අත් අඩංගුවට ගත් බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දිවි නසා ගැනිම් බහුතරය පවතින ආර්ථික ක්‍රමය විසින් සිදුකරන මිනි මැරීම් ලෙස සැලකිය යුතුය. ඒවා දිවි නසා ගැනිම් ලෙස නම් කිරිම සත්‍ය සැඟවීමකි.

අප එසේ ප්‍රකාශ කරන්නේ ඇයි ?

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩියෙන්ම දිවි නසා ගන්නේ කවුද ?

පෝට් සිටියට විරුද්ධ වෙලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඒක සෑහෙන දුරට හදලා ඉවරයි. වැඩි දෙනෙක් එහෙම කියනවා, එහෙම හිතනවා. ඒත් වැඩි දෙනෙක් දන්නවා එමගින් සිදු වන විනාශය. වැරැද්ද දැක දැක එය වැලැක්විය නොහැකිය සිතා නිහඬ වීම

මයිකල් රුද්‍රගු පියතුමා ඝාතනය කිරිමෙන් වසර තිහකට පසු එතුමාගේ සුවිසල් මෙහෙවරේ එක් පැතිකඩයක් ගැන හැරි බැලිමටත්, එය අද අප ජිවත් වන කාලයට කෙතරම් වැදගත්ද යන්නත් ඒ මෙහෙවර අද ජිවත් වන අපේ ජිවිතයට කරන අභියෝගය හදුනා ගන්නත් මෙය අවස්ථාවක්.