දිවැසිවරයා කියන්නේ දේව වචනය ඔස්සේ වර්ථමාන යථාර්ථය විග්‍රහ කරලා අර්ථකථනයට ලක් කරලා. ඒ තුළින් සමාජය නිවැරදි දිශාවට යොමුකරන්නක් මේ ගීත පදමාලා සියල්ලම පාහේ දේව වචනය ශුද්ධ ලියවිල්ල ඔස්සේ එහි ආලෝකයෙන් ජීවිතය හා ලෝකය විග්‍රහ කරන ගීත.

ලෝකය තුළ එක්සිත්ව එක්සත්ව එකිනෙකා හා ජීවිතය බෙදාගනිමින් දිවිගෙවන පවුල් අමතක කර දමමින් දික්කසාදම වාර්තා කිරිම විනාශකාරි විලාසිතාවක් බව එතුමා අවධාරණය කළෝය.

"මම පිපාසව සිටිමි" "මම කුසගිනිව සිටිමි" එ් සමිඳු හඬ අසන්න, රාව නංවන්න, නියඟයට කෙටි කාලීන හා දිගුකාලීන විසඳුම් සෙවීමට කටයුතු කිරීම යුගයේ කැඳවීමකි. මිනිසුන් තුළ පමණක් නොව ගහ කොළ, සතා සිව්පාවා තුලින් ද එ් හඬ අැසේ. වතුර සොයා ගිය අලි අැතුන් හත් දෙනෙකු මඩේ එරී මිය යාම එ් බව අපට කියාපායි.

බාලයන්ට මා වෙතට එන්න ඉඩදෙන්නැයි අප සමිදුන් පැවසු බව දරුවන් පිළිබඳ සාකච්ඡා සම්න්ත්‍රණ වලදි නිතර පවසන අපට මේ රටේ දරුවන් පිළබඳ ගැඹුරු හැගීමක් ඇති බව නොපෙනේ.

ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් එසේ කර අැත්නම් එය වරදකි. එය නිවැරදි කළ යුතුය. නමුත් එ් වරද මත එතුමා ඉල්ලා අස්විය යුතු නම් ලොව පුරා සිටින කතෝලික පූජක රදගුරුවරු සියලු දෙනාම පාහේ ඉල්ලා අස්විය යුතුමය. ක්‍රිස්තු ප්‍රතිපත්ති වලට විරුද්ධ බොහෝ දෑ අති බහුතරයක් කතෝලික පූජකවරු සිදු කරති.