ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් වඩ වඩාත් කාන්තාවන් පෙරමුණට පැමිණිය යුතු බවට දරන මතය ඉස්මතු කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කරගත් බව නිරික්ෂණය කළ හැකිය. එතුමාගේ මෙම යොමුව ලෝකවාසි කතෝලික නායකත්වයේ අවධානයට ලක් විය යුතුය.

පවතින තත්වය ගැන ඇන්ග්ලිකානු හා මෙතොදිස්ත රදගුරු තුමන්ලාගේ මතය මෙන්ම කතෝලික රදගුරු මඩුල්ලේ මතයද ප්‍රකාශයක් මගින් රටට ඉදිරිපත් කර තිබුනි. නමුත් දෙකට බෙදි ජනමාධ්‍ය හා දේශපාලකයින් ජනතාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස් ඉදිරිපත් කරන වටපිටාවක ඉතා කෙටි ප්‍රකාශ මගින් ජනතාවට සැබෑ දේව හඬ හඳුනා ගැනීම අපහසුය.

කිසිදු සදාචාරයක් නැති මන්ත්‍රීවරයෙක් ලක්ෂ 500 කට පැත්ත මාරු කර ආයිත් පැත්ත මාරු කරන එක ගැන කරුණු සොයන්න දරන ප්‍රයත්නයෙන් අංශු මාත්‍රයක් මේ වැළලුනු මිනිසුන් ගැන සොයන්න. යොදවන්නේ කවුරුන්ද ? 

නිසි වැටුප් නොගෙවිමෙන් මෙම කඳුකර ජනතාවගේ ලේ උරා බොන අතරම මත්පැන් පානය තුළින් ඔවුන් තව තවත් විනාශ වෙමින් පවතී. අැග පතේ මහන්සියට හා ශිතලට මත්පැන් පානය කළ යුතුයි යන ව්‍යාජ අදහස තුළ ලංකාවේ ඉහළම මත්පැන් පානය කරන ප්‍රජාව බවට කඳුකර ද්‍රවිඩ ජනතාව පත් වී තිබෙනවා.

කතෝලිකත්වය වෙනුවෙන් නොව මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් දිවිපිදු රොමේරෝ හිමි සාන්තුවරයට එසවීමෙන් ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් එකී හතරවන මාවත ක්‍රියාවට නංවා අැත. එ්කාධිපති රෙජිමයකට එරෙහිව පීඩිතයාගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය උදෙසා අභීතව හඬ නංගු රෝමේරෝ හිමි සැබෑ කතෝලික කම කුමක්දැයි වත්මන් ලෝකයට පෙන්වන කැඩපතකි.