ආසියාවේ ආශ්චර්ය සොයා යන ගමන තුළ ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ මාන්දම් දිවයින බවට පත්වීම ම ආශ්චර්යයේ සැබෑ තත්වය විදහා දක්වයි.

ඉස්සර ගමේ ගොඬේ මව්වරු මන්ද පෝෂණයට කිව්වේ ‘මාන්දම’ කියාය. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ නවතම තොරතුරු අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මන්ද පෝෂණනය බරපතල තත්වයකි.

ජනවාරි 15 වෙනිදා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ”මාටින් ලූතර් කිං දිනය” සමරනවා. ඒ කළු සුදු වර්ණබේදවාදයෙන් තොර ඇමරිකාවක් පිළිබඳ සිහින දුටු මාටින් ලූතර් කිං (කනිෂ්ඨ) සිදු කළ මෙහෙවර අගය කිරීමටයි.

කිතු සිරිත් මල් දම – 8 තුලින් මම ඔබ එක්ක කතා කළේ ජංගම දුරකථන ඉදිරියේ හැසිරෙන විදිහ ගැන අද ඒ ගැන තවත් ටිකක් කතා කරන්න ඕනි කියලා මට හිතුනේ මගේ යාළුවෝ හුඟ දෙනෙක් ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරන ආකාරය දැක්කමයි.

පහුගිය සතියේ අපේ පාසලට අලූත් ළමයි පිළිගන්න උත්සවේ තිබුණා. ඒ කියන්නේ පළමු ශ්‍රේණියට නංගිලා මල්ලිලාව ඇතුලත් කිරීම. අම්මලා තාත්තලා ඇවිල්ල ලොකු උත්සවයක් තිබුණා.

ජනවාරි 15 වෙනිදා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය “මාටින් ලූතර් කිං දිනය” සමරනවා. ඒ කළු සුදු වර්ණබේදවාදයෙන් තොර ඇමරිකාවක් පිළිබඳ සිහින දුටු මාටින් ලූතර් කිං (කනිෂ්ඨ) සිදු කළ මෙහෙවර අගය කිරීමටයි.