අප රටේ සෑම කිතුනු සභාවක්ම පාහේ ළමා දිනයක් පැවැත්වූවන් ඒ ළමා දූත සේවාවන් ළමයින් තලා පොඩිකර මරා දමන මරුවන් වෙත අභියෝග කරන බවක් නොපෙනේ. ළමුන්ට සැබෑ ලෙස ආදරය කිරීමට නම් ළමයින් අගතියට හෙලන වටපිටාව අහෝසිකර දැමිය යුතුය.

‘මිය ගිය’ දරුවන්ට, මිය ගිය මව්වරුන්ට මිය ගිය පියවරුන්ට ජීවත්ව සිටින සිය ආදරණියන් වෙනුවෙන් කළ හැකි කිසිවක්ම නැත“

පදවියක සිදුවන අපචාර සම්බන්ධයෙන් එහි රදගුරුතුමා වගකීම භාරගත යුතු බව ඇතුළු නව නීති කීපයක් පාප්තුමන් විසින් ළමුන් පිළිබඳ ශුද්ධාසන කොමිසමට එක් කරන ලදැයි ද වතිකානුව පවසයි.

03.15.12

 

“වත්මන් ලෝකය පුරා පවතින ද්‍රව්‍යමය හා අධ්‍යාත්මික දුප්පත්කම පූජකරුවන් දුප්පතුන් තෝරා ගැනීමේ වැදගත්කම තව දුරටත් තහවුරු කරයි.