'' අපි අපගේ පියාණන්ට ‘ඩැඩි’ කියා ඇමතීමට තරම් සමීප හා නිහතමානි වෙමු. තමන්ගේ පියාට ඔබ වහන්සේ ලෙස ඇමතීම මගින් පියා හා දරුවන් අතර දුරස්ථීර බවක් ඇති වේ.''

“මිනිස් ජාවාරම මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහි අපරාධයක්. එසේ නම් තරුණ පිරිසක් ලෙස ඔබ ඒ අපරාධයට විරුද්ධ විය යුතුය. අපරාධ දෙවිදුන් අනුමත කරන්නේ නෑ.”

කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබු ජේසු තුමන් කුරුසියේ සිට “මම පිපාස වෙමියි” ප්‍රකාශ කිරීම ශ්‍රී වාක්‍යයක් ලෙස මෙනෙහි කරන මේ සතියේ නියඟයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ජනයා වෙත යම් ආධාරයක් දීම සඳහාවත් සම්මාදමක් කළ හැකි නම් එය යහපත්.

ලෝක සාමය, යුක්තිය හා සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් පොදුවේ කිතුනුවන් ලෙස එක්ව සාක්ෂි දැරීමේ මාර්ග සොයා බැලීමට මේ ගමන ඉවහල් කර ගැනීමට පාප්තුමන් බලාපොරොත්තු වේ.

A.K. 47 භයානක ගිනි අවියක් වූවද මින්හේල් කලෂ්නිකොව්ය. එය නිර්මාණය කළේ අපගේ උතුම් මාතෘ භූමිය විදෙස් සතුරන්ගෙන් බේරා ගැනීම් උදාර කාර්යය සඳහායි”