‘මිය ගිය’ දරුවන්ට, මිය ගිය මව්වරුන්ට මිය ගිය පියවරුන්ට ජීවත්ව සිටින සිය ආදරණියන් වෙනුවෙන් කළ හැකි කිසිවක්ම නැත“

පදවියක සිදුවන අපචාර සම්බන්ධයෙන් එහි රදගුරුතුමා වගකීම භාරගත යුතු බව ඇතුළු නව නීති කීපයක් පාප්තුමන් විසින් ළමුන් පිළිබඳ ශුද්ධාසන කොමිසමට එක් කරන ලදැයි ද වතිකානුව පවසයි.

03.15.12

 

“වත්මන් ලෝකය පුරා පවතින ද්‍රව්‍යමය හා අධ්‍යාත්මික දුප්පත්කම පූජකරුවන් දුප්පතුන් තෝරා ගැනීමේ වැදගත්කම තව දුරටත් තහවුරු කරයි. 

දකුණ කොරියාවේ පැවැති 23 වන සීත ඔලිම්පික් උළේල ලෝක සාමය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වාලන්නක් බව ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් ප්‍රකාශ කරති.

පසුගිය මාස කීපය තුළ න්‍යෂ්ටික යුද්ධයකට අත වනන ප්‍රතිචාර නිකුත් කළ උතුරු කොරියාවේ ක්‍රීඩ ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසක් මෙම ඔලිම්පික් උළේලට පැමිණියා පමණක් නොව එක් ධජයක් යටතේ දකුණු කොරියාව හා උතුරු කොරියාව මෙම ඔලිම්පික් උළේලට සහභාගී විය.