ජේසු තුමා යනු අප වෙනුවෙන් කැඩුනු පූපයයි. අප ද ඒ අනුව දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය මෙන් කැඩී මිනිස් ජීවිතය ස්පර්ශ කළ යුතුය.

යුරෝපය, අැමරිකාව,  ඔිස්ට්‍රලියාව වැනි රටවල මෙවැනි සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අාගමික නායකයින්ට නඩු පැවරීමට ජනතාව මැලි නොවෙති. ලෝගුවට ගරු කිරීම යන වැඩ වසම් අාකල්පය නොදරන එම රටවල ජනතාව එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ධර්මයට එකඟ සාක්ෂි දැරීමක් ලෙස සිතති.

"අප විසින් ලිංගික අපචාරවලට ගොඳුරු වුනු වින්දනීයන්ට, පාප්වහන්සේට දේව ජනතාවට දෙන ලද චෝදනාව වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලනවා. එම ලිපියේ එසේ සඳහන් වේ. අපරාධ ප්‍රතික්ෂේප කිරිමෙහිලා වින්දිතයන් දැන් වු ධෙෙර්ය හා ඉවසීමට අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි"

ජෙරුසලම නැවත නැවතත් ජනතා රුධිරය හෙලීමට හේතුවක් බවට පත්ව අැත්තේ බලවතුන්ගේ බල දේශපාලනය හේතුවෙනි.

මැද පෙරදිග කලාපයේ නොනිවෙන ගින් දැල තම හදවත දල්වාලන බව පැවසු එතුමා සංවාදය හා සාකච්ඡාව ගිනි දැල්වීමට වඩා නොවටින්නේ මන්දැයි ප්‍රශ්න කර සිටියහ.