ජෙරුසලම නැවත නැවතත් ජනතා රුධිරය හෙලීමට හේතුවක් බවට පත්ව අැත්තේ බලවතුන්ගේ බල දේශපාලනය හේතුවෙනි.

මැද පෙරදිග කලාපයේ නොනිවෙන ගින් දැල තම හදවත දල්වාලන බව පැවසු එතුමා සංවාදය හා සාකච්ඡාව ගිනි දැල්වීමට වඩා නොවටින්නේ මන්දැයි ප්‍රශ්න කර සිටියහ.

"දරුවෙකුගේ මුවින් හොඳ පියෙකු යැයි කියවෙන්නේ නම් ඔහු අනිවාර්යෙන්ම හොඳ මිනිසෙකු විය යුතුයි. ඔව්, මෙම ප්‍රශ්නය විමසන්න හැකි පුතෙකු හැදු පුද්ගලයා අනිවාර්යෙන්ම හොඳ පුද්ගලෙක් විය යුතුය."

මෙහිදි කොරියානාු අර්ධ ද්වීපය තුළ න්‍යෂ්ටික හරනයක සම්මුතියක් අැති කර ගෙන අැත. එසේම උතුරු කොරියානු න්‍යෂ්ටික කලාපය වසා දැමීමට උතුරු කොරියාව එකගතාව පළකර අැත.