පොත්, පෑන්, ක්‍රීඩා උපකරණ, සෙල්ලම් බඩු තිබිය යුතු ළමා දෑත්වල  කරගැට මතුවීම ලෝකය පුරාම ව්‍යාප්ත වී අැති අපරාධයක් බව යුනෙස්කෝව ඉදිරිපත් කර අැති සංඛ්‍යා දත්ත වලින් පෙනී යනවා.

රෝගී දිළිඳු ජනයාට අැති එකම සරණය රජයේ රෝහල්ය. ඒ රෝහල් තුළ සේවාව ඉහළ දැමීමට අරගල කිරීම රෝගි වු කිතු තුමාව බැලීමට අැති නූතන අරුතයි. එයින් තොරව රෝගින් බැලිමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව හරි අරුතින් ඉටු කළ නොහැකිය.

ජේසු තුමා යනු අප වෙනුවෙන් කැඩුනු පූපයයි. අප ද ඒ අනුව දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය මෙන් කැඩී මිනිස් ජීවිතය ස්පර්ශ කළ යුතුය.

යුරෝපය, අැමරිකාව,  ඔිස්ට්‍රලියාව වැනි රටවල මෙවැනි සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අාගමික නායකයින්ට නඩු පැවරීමට ජනතාව මැලි නොවෙති. ලෝගුවට ගරු කිරීම යන වැඩ වසම් අාකල්පය නොදරන එම රටවල ජනතාව එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ධර්මයට එකඟ සාක්ෂි දැරීමක් ලෙස සිතති.

"අප විසින් ලිංගික අපචාරවලට ගොඳුරු වුනු වින්දනීයන්ට, පාප්වහන්සේට දේව ජනතාවට දෙන ලද චෝදනාව වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලනවා. එම ලිපියේ එසේ සඳහන් වේ. අපරාධ ප්‍රතික්ෂේප කිරිමෙහිලා වින්දිතයන් දැන් වු ධෙෙර්ය හා ඉවසීමට අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි"