කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබු ජේසු තුමන් කුරුසියේ සිට “මම පිපාස වෙමියි” ප්‍රකාශ කිරීම ශ්‍රී වාක්‍යයක් ලෙස මෙනෙහි කරන මේ සතියේ නියඟයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ජනයා වෙත යම් ආධාරයක් දීම සඳහාවත් සම්මාදමක් කළ හැකි නම් එය යහපත්.

ලෝක සාමය, යුක්තිය හා සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් පොදුවේ කිතුනුවන් ලෙස එක්ව සාක්ෂි දැරීමේ මාර්ග සොයා බැලීමට මේ ගමන ඉවහල් කර ගැනීමට පාප්තුමන් බලාපොරොත්තු වේ.

A.K. 47 භයානක ගිනි අවියක් වූවද මින්හේල් කලෂ්නිකොව්ය. එය නිර්මාණය කළේ අපගේ උතුම් මාතෘ භූමිය විදෙස් සතුරන්ගෙන් බේරා ගැනීම් උදාර කාර්යය සඳහායි”

පාප්තුමා ගිහි ජනතාවගෙන් දිව්‍ය පූජා සඳහා මුදල් නොගෙවන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතරම පූජකයින්ගෙන් දිව්‍ය පූජාව සඳහා මුදල් අය නොකරන ලෙස ද ඉල්ලා සිටියහ.

අප රටේ සෑම කිතුනු සභාවක්ම පාහේ ළමා දිනයක් පැවැත්වූවන් ඒ ළමා දූත සේවාවන් ළමයින් තලා පොඩිකර මරා දමන මරුවන් වෙත අභියෝග කරන බවක් නොපෙනේ. ළමුන්ට සැබෑ ලෙස ආදරය කිරීමට නම් ළමයින් අගතියට හෙලන වටපිටාව අහෝසිකර දැමිය යුතුය.