පුද්ගලයින් සංක්‍රමණිකයින් හා සරණාගතයින් බවට පත් කිරීම මිනිස්කමට එරෙහි තර්ජනයක් පමණක් නොව අපරාධයක් ද වන්නේ යැයි ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් ප්‍රියතුමෝ ප්‍රකාශ කරති.

සාමය අැති කරන්නෝ භාග්‍යවරයෝ යැයි ජේසු තුමන් කීවේ, ගැඹුරු අරුතකිනි. සාමය අැති කිරීම හුදකලා දෙයක් නොවේ. ඊට යුක්තියට සාපිපාසයද අවශ්‍යය. මේ නායකයින් දෙදෙනා තුළ එය තිබෙන බව අපි තවම දැක නැත. එහෙයින් ඔවුන්ගේ සාමය සැබෑ සාමයක් යැයි සිතීම උගටහ ය.

ස්වර්ගයේ යතුර මහා ධීවරයා වන ශුද්ධ වු පේදුරු තුමන් ළඟ තිබෙන බව විශ්වාස කරන කිතුනුවෝ මේ ලෝකය තුල අද දවසේ පේදුරුලා අපාගතවී සිටින විට සිදු කරන්නේ කුමක්දැයි සිතා බැලීය යුතුය.

පොත්, පෑන්, ක්‍රීඩා උපකරණ, සෙල්ලම් බඩු තිබිය යුතු ළමා දෑත්වල  කරගැට මතුවීම ලෝකය පුරාම ව්‍යාප්ත වී අැති අපරාධයක් බව යුනෙස්කෝව ඉදිරිපත් කර අැති සංඛ්‍යා දත්ත වලින් පෙනී යනවා.

රෝගී දිළිඳු ජනයාට අැති එකම සරණය රජයේ රෝහල්ය. ඒ රෝහල් තුළ සේවාව ඉහළ දැමීමට අරගල කිරීම රෝගි වු කිතු තුමාව බැලීමට අැති නූතන අරුතයි. එයින් තොරව රෝගින් බැලිමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව හරි අරුතින් ඉටු කළ නොහැකිය.