ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් විසින් නොවැම්බර් 19 වන ඉරු දින ලෝක දිළිඳුන්ගේ දිනය ලෙස නම් කරනු ලැබීය. ඒ අනුව පළමු ලෝක දිළිඳු දිනය පසුගිය නොවැම්බර් 19 වනදා පැවැත්විණ.

1978 ස්වර්ගස්ථ වු හයවන පාවුළු පාප්තුමන්ට පසු පාප්ධුරයට පත් වු දින 33 කින් හදිසියේ ස්වර්ගස්ථ වු පළමු ජුවාමි පාවුළු පාප්තුමන් භාග්‍යවරයට එසවීම සඳහා ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් කටයුතු කර අරඹා ඇත.

පසුගියදා වතිකානුවේදි ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් හා නොබෙල් සාම ත්‍යාගලාභින් ඇතුළුව එක්සත් ජාතින්ගේ හා නේටෝ සංවිධානයේ නිලධාරින් පිරිසක් අතර හමුවක් පැවැතුනා.

ලෝක සාමය සඳහා ඇති තර්ජනයක් ඉදිරියේ ලෝක සාමය සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගේ අදහස් දැන ගැනීමත් මේ හමුවේ අරමුණක්.

පේදුරුගේ පරපුරේ යැදුමක්.

භූමිතෙල් මිල ඉහල දැමීමට එරෙහිව ධීවරයෝ රාජපක්ෂ යුගය තුළ කළ අරගලයේදි හලාවත ඇන්ටනි වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලදී. තවත් කීප දෙනෙකු වෙඩි පහරට ලක් විය. පසුව තවත් ධීවරයෙක් දිවි නසා ගත්තේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණේ තරුණ කැරැලි දෙක එනම් 1971 හා 1988-1989 පිටුපසම පැවැති එක් ප්‍රධාන සාධකයක් වුයේ උගත් තරුණ තරුණියන් අතර පැවැති විරැකියාව බව අපි දනිමු.