ශුද්ධ වූ ජර්මන් ජාතියක් පිළිබඳව උමතුවෙන් හිට්ලර් කළ යුදෙව් සංහාරය අත්දුටු යුදෙව්වන් පලස්තීනුවන් එවන් ඉරණමකට අැද දැමීය යුතු නැතැයි කියන යුදෙව් වාමවාදින් හා ප්‍රගතිශීලින් මේ තත්වය ගැන අප්‍රසාදය ඵල කරයි

නිකරගුවානු කතෝලික සභාවේ ස්ථාවරයට සහය ඵල කරමින් ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් තම නිකරගුවානු නියෝජිත වොල්ඩමර් ස්ටැනිස්ටව් හිමිපාණන් හරහා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තත්වය වහාම සමතයට පත් කරගන්නා ලෙස දැඩි ඉල්ලිම් කර තිබේ.

"අප සැලකුම් ලබන්නට කැමැති අාකාරයට අන් අයටත් අපි සලකමු. අපට ජීවිතය අවශ්‍ය නම් අපි අන් අයට ජීවිතය දෙමු. අපට අවස්ථා අවශ්‍ය නම් අපි අන් අයටත් අවස්ථා දෙමු"

"අපගේ අැතුළාන්තය මළ බැඳ දිරාපත් වී අැත්නම්, මුළු ලෝකයම දිනා ගත්තත් අපට අැති ලාභය කුමක් ද ? යි" ප්‍රැන්සිස් සුදොතුම් පියතුමා මෙහෙයට එක්වූ නවක සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කාදිනල් හිමිවරුන් හමුවේ ප්‍රශ්න කළේය

දැන් මේ නගරය පාලනය කරන්නේ ඒ නගරයේම මිනිසුන්ය. උසාවිල නඩු අහන්නේ නගරයේ කීර්තිමත් මිනිසුන්ය. ඔවුන්ට විභාග කිරීමට බැරි නඩු මෙක්සිකෝ නීතිපති වෙත හරවා යවයි. නගරයේ අවංක මිනිසුන් අතින් නගර සභාව පාලනය වේ. දැව ජාවාරම්කරුවන් අතින් විනාශ වී ගිය හෙක්ටයාර් 3000 ක වනුයේ ඔවුහු නැවත රුක් රෝපණය කරති.