පසුගියදා වතිකානුවේදි ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් හා නොබෙල් සාම ත්‍යාගලාභින් ඇතුළුව එක්සත් ජාතින්ගේ හා නේටෝ සංවිධානයේ නිලධාරින් පිරිසක් අතර හමුවක් පැවැතුනා.

ලෝක සාමය සඳහා ඇති තර්ජනයක් ඉදිරියේ ලෝක සාමය සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගේ අදහස් දැන ගැනීමත් මේ හමුවේ අරමුණක්.


එහිදි ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා උතුරු කොරියාව අතර න්‍යෂ්ටික ගැටුමක් වර්ධනය වීම “මනුෂ්‍යත්වය සිය දිවි නසා ගැනීමක්” ලෙස හඳුන්වා දුන්නා.
යුරෝපා මුහුණ පා ඇති තර්ජනය ගැන කතා කරමින් ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් ප්‍රකාශකර තිබුනේ යුරෝපයේ අනාගතය සකස් කර ගැනීමට නම් සැබෑ දේශපාලන සංවාදයක් ආරම්භ කළ යුතු බවයි. ලෝකය මුහුණ පා ඇති ගැටුම් දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් බවත් පටු අදහස් වලින් මිදුනු සැබෑ දේශපාලනික සංවාදයක් සඳහා විරුද්ධ පක්ෂිකයින් කැඳවන සංසදයක් ලෙස වගකිව යුතු ආයතන පත්විය යුතු බවද එතුමා පෙන්වා දුන්නා.

අන්තවාදින් හදවතට එකඟව ක්‍රියා නොකරමින් පටු දේශපාලනයක නිරත වන බවත් ඵලදායි විකල්ප නොමැතිව හිංසනය මුදා හරිමින්, සාරවත් භූමි අත්පත් කර ගනිමින් ක්‍රියා කිරිම කනගාටුවට කරුණක් බවත් එතුමා පෙන්වා දුන්නා.

 

Comments powered by CComment