නොවැම්බරයේ ආරම්භක සතිය තුළ පුවත්පත් වාර්තා කර තිබුනේ නත්තල හා ජනේරු සඳහා නිපද වු කසිප්පු විශාල තොගයක් අත් අඩංගුවට ගත් බවයි.

කසිප්පු යනු කිසිදු ප්‍රමිතියක් නැති සැර මත් පැන් වර්ගයකි. ඒවා පානය කරන අයද ඒවා ‘ඇති හිටියා’ ලෙස නම් කරයි. එනම් ජීවත්ව සිටියා ඇති නම් ඒවා පානය කළ යුතු බවයි. නැතිනම් ඒවා පානය කළ විට ඉක්මනින්ම මරණය උදාකරගත හැකි බවයි.

මේ විශාල කසිප්පු තොගය අත් අඩංගුවට පත් වු විට එහි හිමිකරු කියා තිබුනේ නත්තල හා ජනේරුව සඳහා වෙළඳ පොළට නිකුත් කිරීමට ඒවා සූදානම් කළ බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සැර මත් පැන් භාවිතයෙන් 30% ක් ම මේ හොර මත්පැන් වේ. එනම් කසිප්පු වේ. අප ජනතාවf්ග ජීවිත වලට ඔවුන්ගේ පවුල්වලට මේ හරහා අත්වන ඉරණම කුමක්ද යන්න අප කව්රුත් දනිමු.

ලංකාව සැර මත්පැන් පානය අතින් ලෝකයේම අංක 02 ට පත් වී තිබෙන බව හෙළි වී තිබේ. මතට තිත, මතින් තොර රට ආදි වැඩ පිළිවලවල් රාජ්‍ය නායකයාම මැදිහත් වී ක්‍රියාත්මක කරන රටක තත්වය එයයි.

කිතුනුවන් ලෙස අප සිතා බැලිය යුත්තේ ජේසුගේ උපත සමඟ මත්පැන් වලට ඇති සම්බන්ධය කුමක්ද යන්නයි. මතින් තොර නත්තලක් ගැන සිතන්න මේ කාලයේ ලකුනු බල කරන්නේ නැද්ද ?


jesustoday 37 සතිය 2017 නොවැම්බර් 12

 

Comments powered by CComment