නිසි වැටුප් නොගෙවිමෙන් මෙම කඳුකර ජනතාවගේ ලේ උරා බොන අතරම මත්පැන් පානය තුළින් ඔවුන් තව තවත් විනාශ වෙමින් පවතී. අැග පතේ මහන්සියට හා ශිතලට මත්පැන් පානය කළ යුතුයි යන ව්‍යාජ අදහස තුළ ලංකාවේ ඉහළම මත්පැන් පානය කරන ප්‍රජාව බවට කඳුකර ද්‍රවිඩ ජනතාව පත් වී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ තේ බිම තේ දළු නෙලන ජනතාවගේ ලේ උරා බීමක්. Jesusutodaysl.org වෙබ් අඩවියේ අපි නිතර පවසන සත්‍යය යලි යලිත් සනාථ කරමින් දිනකට රු 1000 වැටුපක් ඉල්ලීමේ සටන දිගින් දිගටම අැදි යමින් තිබේ.

මෙවර සටනේ සාධනීය කරුණ වී අැත්තේ දිනකට රු 1000 කවත් වැටුපක් ඉල්ලා මව්පියන් කරන අරගලයට කඳුකර කම්කරු ජනයාගේ දරුවන්ද සහභාගී වීමයි. තම මව්පියන්ගේ ජීවිත අරගලය ගැන වගේ වගක් නැති බහුතර දරුවන් අතර මේ දරුවෝ තම හැකි පමණින් දැක් වූ විරෝධතාවය ඉතා වැදගත්ය. 

කොළඹ අාශ්‍රීත විවිධ රැකියාවලට නිරත වන කඳුකර ද්‍රවිඩ ජනයාගේ තරුණ දූ පුතුන්  ප්‍රමුඛ දහස් ගණනක් ගාලු මුවදොර පිටියේ ඔක්තෝම්බර් 24 පැවැත්වූ විරෝධතාවය දැක සමහර ජාතිවාදින් එ් තුළ වූ "කොටි නැගිටිම්" භීතිය අලවා තිබුණි. ගාලු මුවදොර පමණක් නොව ශ්‍රී පාද අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය අැතුළුව උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වලද මේ සටහන සහය දෙන විරෝධතා පැවැත්විණි.

Jesustodaysl.org හි අපි අවධාරණය කරන්නේ දිනක වැටුප රු 1000 ක් නොව ඊට වඩා වැඩි කළ යුතු බව හා අසාධාරණ සේවා ගිවිසුම් වහා අහෝසි කර සාධාරණ සේවා ගිවිසුම් අැති කළ යුතු බවයි.

නිසි වැටුප් නොගෙවිමෙන් මෙම කඳුකර ජනතාවගේ ලේ උරා බොන අතරම මත්පැන් පානය තුළින් ඔවුන් තව තවත් විනාශ වෙමින් පවතී. අැග පතේ මහන්සියට හා සීතලට මත්පැන් පානය කළ යුතුයි යන ව්‍යාජ අදහස තුළ ලංකාවේ ඉහළම මත්පැන් පානය කරන ප්‍රජාව බවට කඳුකර ද්‍රවිඩ ජනතාව පත් වී තිබෙනවා.

ලංකාවේ එ්ක පුද්ගල මත්පැන් පරිභෝජනය වසරකට ලීටර් 12

නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය තුල එය වසරකට ලීටර් 21 

නුවරඑළිය අඹ හමුව ප්‍රදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුළ පිරිමින්ගේ එ්ක පුද්ගල මත්පැන් පරිභෝජනය වසරකට ලීටර් 50 පමණ වෙනවා.

  • ඹ හමුව ප්‍රදේශිය සභාවේ වසම් 67 ට අරක්කු බාර් 68 තිබේ.
  • පුඩ'ළු ඔය රා තැබැරුම් වාර්ෂික ටෙන්ඩරය රු මිලියන 50 කි (50 000 000 කි )

වතු අාශ්‍රිත මත්පැන් පරිභෝජනයේ ඛේදවාචකය වී අැත්තේ පිරිමි මෙන්ම ගැහැනු අයද මත්පැන් පානයට යොමුවීමයි. මව පියා දෙදෙනාම යොමුවීම තුළ බරපතළ අාර්ථික, සමාජීය, සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න රාශියකට මේ ප්‍රජාව ගොදුරු වී සිටි.

Jesustodaysl 2 වන වසර 34 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 04

Comments powered by CComment