කතෝලිකත්වය වෙනුවෙන් නොව මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් දිවිපිදු රොමේරෝ හිමි සාන්තුවරයට එසවීමෙන් ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් එකී හතරවන මාවත ක්‍රියාවට නංවා අැත. එ්කාධිපති රෙජිමයකට එරෙහිව පීඩිතයාගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය උදෙසා අභීතව හඬ නංගු රෝමේරෝ හිමි සැබෑ කතෝලික කම කුමක්දැයි වත්මන් ලෝකයට පෙන්වන කැඩපතකි.

 

සාන්තුවරයේ හතරවන මාවත ක්‍රියාවට නංවමින් අගරදගුරු ඔස්කා රොමේරෝ හිමි පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 14 වනදා ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් අතින් සාන්තුවරයට ඔසවනු ලැබීය. මේ වනාහි ඔස්කා රෝමේරෝ හිමි ඝාතනයට ලක් වූ දා සිට එල් සැල්වදොා්ර වැසියන් අැදහූ දේ වතිකානුව පිළිගැනීමක් පමණි.

ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් පසුගිය වසරේ ප්‍රකාශ කළේ ජනතාවගේ අයිතින් වෙනුවෙන් දිවි පිදු අයටද සාන්තුවරය හිමි කර දෙන කතෝලික සභාවේ දැනට පවතින සාන්තුවරයට ඔසවන මාවත් තුනට අමතරව හතරවන මාවතක්ද තිබෙන බවය.

කතෝලිකත්වය වෙනුවෙන් නොව මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් දිවිපිදු රොමේරෝ හිමි සාන්තුවරයට එසවීමෙන් ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් එකී හතරවන මාවත ක්‍රියාවට නංවා අැත. එ්කාධිපති රෙජිමයකට එරෙහිව පීඩිතයාගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය උදෙසා අභීතව හඬ නංගු රෝමේරෝ හිමි සැබෑ කතෝලික කම කුමක්දැයි වත්මන් ලෝකයට පෙන්වන කැඩපතකි.

එතුමා ගැන සවිස්තර ලිපියක් අප වෙබ් අඩවියේ "දිවැසිහඬ" යටතේ පළ කර අැත.

ශුද්ධ වූ ඔස්කෝ රොමේරෝ මුනිදුනි

මර්ධනයට, එ්කාධිපතිත්වයට 

කන් අැදීමෙන් වැලකි සිටිනු

පිණිස එසේ කරන ඔබ

වත් ඉහළ තනතුරු දරන පූජකවරුන් උදෙසා 

යාච්ඥා කළ මැනව.

Jesustodaysl 2 වන වසර 32 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 21

Comments powered by CComment