මාධ්‍ය නිදහස ගැන දේශපාලන වගාඩම්බර කතා රැසක් අැසුණු මෙම සැසිවාරයේදි තිත්ත අැත්තක් නැවත රාව නැංවිණි. එනම් අාණ්ඩුව අාඩම්බරයෙන් කියන මාධ්‍යවේදින් ඝාතන ගැන පරීක්ෂණ ලැයිස්තුවේ එකඳු දෙමළ මාධ්‍ය වේදියෙකු ගැනවත් සඳහන් නොවීමයි.

කොළඹ ප්‍රකාශයේ 20 වන සැමරුව නොබොදා උත්සවශ්‍රීයෙන් සමරනු දැකිය හැකි විය. කොළඹ ප්‍රකාශය යනු කුමක් ද ? මාධ්‍ය නිදහස හා සමාජ වගකිම පිළිබඳ මෙරට මාධ්‍ය ක්ෂෙත්‍රයේ නිරතවූවන් සැකසු ප්‍රකාශයකි.

මාධ්‍යයට අදාල පාර්ශව සියල්ලම පාහේ එකතු වී මෙම ප්‍රකාශය යාවත්කාලින කිරීම 20 වන සැමරුම වෙනුවෙන් සිදු විය. 

මාධ්‍ය නිදහස ගැන දේශපාලන වගාඩම්බර කතා රැසක් අැසුණු මෙම සැසිවාරයේදි තිත්ත අැත්තක් නැවත රාව නැංවිණි. එනම් අාණ්ඩුව අාඩම්බරයෙන් කියන මාධ්‍යවේදින් ඝාතන ගැන පරීක්ෂණ ලැයිස්තුවේ එකඳු දෙමළ මාධ්‍ය වේදියෙකු ගැනවත් සඳහන් නොවීමයි.

පසුගිය දෙදශකය තුළ දෙමළ ජාතික මාධ්‍ය සේවකයින් 39 දෙනෙකු ඝාතනය වී අැත. යාපනයේ පමණක් මාධ්‍යවේදින් 14 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක් වී අැත. නමුත් මේ එක් අයෙකු පිළිබඳව හෝ පරීක්ෂණ කටයුතු අාරම්භ  කර නැත.

රජය පවසන තරු හතේ මාධ්‍ය නිදහසට දෙමළ මාධ්‍ය අයත් නොවන බවයි. මින් පෙන්වන්නේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග, ප්‍රදීප් එක්නැලිගොඩ සේම නිමලරාජන්, සිවරාම්, නඩේසන් වැන්නවුන්ද මෙරට පුරවැසියෝය.

මාධ්‍ය නිදහස තහවුරු කිරීමට නම් ජාතිය සැලකිල්ලට නොගෙන සියලු දෙනාට සාධාරණය ඉටුවිය යුතුය.

අාචාරධර්ම අාදිය ගැන කථා කරන මාධ්‍ය ක්ෂත්‍රය තුළද ජාතිවාදය පෙරට පැමිණි තිබෙන බව පැහැදිලිය. අැත්තටම ජාතිවාදය ව්‍යාප්තියට වැඩි පුර වගකිව යුතු මාධ්‍යයි. 

Jesustodaysl වන වසර 30 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 07

 

Comments powered by CComment