"මම සිරගතව සිටිමි" යි ජේසු තුමන් අවසන් විනිශ්චයේදි අසන විට, පිළිතුරු දිය යුතු බව සිතන කිතුනුවෝ සිරකරුවන් බිහි කරන දේශපාලනයට අා වැඩීම මං මුලාවේ තරම පෙන්වන්නකි. නමුත් කීප දෙනෙකු හෝ මේ සිරකරුවන් උදෙසා ක්‍රියා කිරීම සතුටකි.

මේ සටහන ලියන සැප්තැම්බර් 26 වන විට දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ අාරම්භ කර තිබෙන උපවාසය ඉදිරියට යමින් තිබේ. නමුත් දේශපාලන අධිකාරිය ඊට සංවේදි බවක් නොපෙනේ.

මේ සටහන ලියැවෙන දිනය එතිහාසික දිනයකි. එල්. ටී. ටී. ඊ. දේශපාලන නායක විසිපස් හැවිරිදි අමිර්තලිංගම් තිලීපන් උපවාසයෙන් මිය ගිය දිනය නිසාවෙනි. එ් 1987 සැප්තැම්බර් 26 වනදාය. අදට වසර 31 ට පෙරය. එදා ඔහුගේ ඉල්ලීම් අතර ප්‍රමුඛ වූයේ උතුරු නැගෙනහිර සිංහල ජනපදකරණය වහාම නතර කිරීමයි. වසර 31 ට පසු අදත් සිංහල ජනපදකරණය ඉතා තදින් ක්‍රියාත්මකවන අතර දේශපාලන සිරකරුවන්ට උපවාස කිරීමට සිදුව තිබේ. බන්ධනාගාර 11 ක් තුළ දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් 107 දෙනෙකු සිටි.

"මම සිරගතව සිටිමි" යි ජේසු තුමන් අවසන් විනිශ්චයේදි අසන විට, පිළිතුරු දිය යුතු බව සිතන කිතුනුවෝ සිරකරුවන් බිහි කරන දේශපාලනයට අා වැඩීම මං මුලාවේ තරම පෙන්වන්නකි. නමුත් කීප දෙනෙකු හෝ මේ සිරකරුවන් උදෙසා ක්‍රියා කිරීම සතුටකි. එ් අතරින් සත්‍යවේල් පියතුමාගේ මැදිහත්වීම කිතුනුකම ජීවමාන කිරීමකි. 

එදා තිලීපන්ගේ පිලිරුව ඉදිකර තිබු තැන සිට ජයතිලක බණ්ඩාර ගැයු ගීතය මේ මාෙහොතේ මතකයට එයි.

"නුඹයි මමයි එක අම්මගේ දරුවෝ තිලීපන්"

තිලීපන්ගේ පිළිරුවට ඉඩක් නොතබන භූමියක දිනෙන් බහත්කාරි යුධ ස්මාරක හා අාගමි සංඛේත සදමින් ජනපදකරණය කරමින් දෙමළ ජනයා නැවත යුද්ධයකට රැගෙන එන්නේ සිංහල පාලකයින්මය.

Jesustodaysl වන වසර 29 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 30

 

Comments powered by CComment