ලෝකය තුළ එක්සිත්ව එක්සත්ව එකිනෙකා හා ජීවිතය බෙදාගනිමින් දිවිගෙවන පවුල් අමතක කර දමමින් දික්කසාදම වාර්තා කිරිම විනාශකාරි විලාසිතාවක් බව එතුමා අවධාරණය කළෝය.

ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් බදාදා පොදු හමුවේදි සභාවේ පවුල් මංගල්‍යයට සහභාගීවීමට තමා අයර්ලන්තයේ කළ චාරිකාවේ අත්දැකිම් බෙදා හදා ගත්තෝය. 

"පරමාදර්ශය දික්කසාය නොවේ. වෙන්වීම නොවේ, පවුල විනාශ කිරීම නොවේ. පරමාදර්ශය පවුලේ එක්සත් කමයි"

එතුමා එසේ පැවසුවේ ජනමාධ්‍ය විසින් දික්කසාදය උත්කර්ෂයට නංවමින් සිදු කරන වාර්තාකරණයන් නිසා වැරදි අාදර්ශයක් ලෝකයට රැගෙන යන බව පෙන්වා දෙමින් ලෝකය තුළ එක්සිත්ව එක්සත්ව එකිනෙකා හා ජීවිතය බෙදාගනිමින් දිවිගෙවන පවුල් අමතක කර දමමින් දික්කසාදම වාර්තා කිරිම විනාශකාරි විලාසිතාවක් බව එතුමා අවධාරණය කළෝය.

"හැම කිතුනු පවුලක්ම ලෝකය තුළ යුක්තියේ සාමයේ යහපත් ශුද්ධාවන්තබවේ මුහුන් බවට පත් විය යුතුයි" 

අයර්ලන්ත සභාව මුහුණ පා සිටින තත්වය ගැනද එතුමා අදහස් බෙදා ගන්නා ලදී. පූජකවරුන් අතින් සිදුවන අපයෝජන ගැන චෝදනා එරට සභාවට මහත් පසුබැසීමක් බව එතුමා පෙන්වා දුන්නෝය. මේ නිසාම සුදතුම් පිය ගමනටද එරට කතෝලික ජනයාගෙන් ලැබුනු ප්‍රතිචාරය අවම මට්ටමක පැවැතුනු බව නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කර තිබුණි.

Jesustodaysl වන වසර 28 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 16

 

 

Comments powered by CComment