"මම පිපාසව සිටිමි" "මම කුසගිනිව සිටිමි" එ් සමිඳු හඬ අසන්න, රාව නංවන්න, නියඟයට කෙටි කාලීන හා දිගුකාලීන විසඳුම් සෙවීමට කටයුතු කිරීම යුගයේ කැඳවීමකි. මිනිසුන් තුළ පමණක් නොව ගහ කොළ, සතා සිව්පාවා තුලින් ද එ් හඬ අැසේ. වතුර සොයා ගිය අලි අැතුන් හත් දෙනෙකු මඩේ එරී මිය යාම එ් බව අපට කියාපායි.

අසා අසාත් නොඅසන දැක දැකත් නොදකින මිනිසුන් පිරි රටකට යන කල දසාව ජේසුස් වහන්සේ ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර අැත.

ශ්‍රී ලංකාව වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ එ් අසංවේදි මිනිසුන් පිරි රටක් බවටය. එ් සඳහා වගකිව යුතු ප්‍රධාන පිරිසක් වන්නේ ජනමාධ්‍යයි. දේශපාලකයින්ගේ අරක්කු බෝතලයට යටවන ජනමාධ්‍ය හිස් දේශපාලන කතා බහ ප්‍රධාන පුවත් බවට පත් කරති. ඔව් හූ ජනතා ප්‍රශ්න වලට අවශ්‍ය ප්‍රම්‍රඛතාවය නොදෙති.

සැප්තැම්බර් මාසය එළඹෙද්දී නියඟයේ බලපෑම මෙසේය.

ලපා අැති දිස්ත්‍රික්ක                  11

බලපා අැති පවුල් ගණන              166 634

බලපා අැති පුද්ගලයින් ගණන        560 530

නියඟයේ බලපෑම උතුර, නැගෙනහිර, වයඹ, උතුරු මැද පලාත හා උෟව යන පලාත් වලට බලපා අැත. වැඩීම බලපෑමක් උතුරු පලාතට සිදු වී තිබේ. ජනතාව පානීය ජලය පිළිබඳ බරපතල ගැටළුවකට මුහුණ පා අැති අතර අැතැමුන් කිලෝමීටර් තුන හතර ගොස් සොයාගන්නා වතුර පවා පානයට සුදුසු තත්වයක නැත.

වගාවන් නිසි පරිදි කළ නොහැකි නිසා බරපතල අාර්ථික අර්බුදයකට පත්ව සිටින ජනයා මන්ද පෝෂණ තත්වයට ගොදුරු වී අැත.

"මම පිපාසව සිටිමි" "මම කුසගිනිව සිටිමි"

එ් සමිඳු හඬ අසන්න, රාව නංවන්න, නියඟයට කෙටි කාලීන හා දිගුකාලීන විසඳුම් සෙවීමට කටයුතු කිරීම යුගයේ කැඳවීමකි. මිනිසුන් තුළ පමණක් නොව ගහ කොළ, සතා සිව්පාවා තුලින් ද එ් හඬ අැසේ. වතුර සොයා ගිය අලි අැතුන් හත් දෙනෙකු මඩේ එරී මිය යාම එ් බව අපට කියාපායි.

ඩෙංගු දැන් සාමාන්‍යකරණය වී අැත. ජනමාධ්‍ය අවධානය ඉතාම අඩු වී අැත. නමුත් තත්වය ඉතා භයානකය.

පළමු මාස අට තුළ වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව   36557 කි.

මසකට සාමාන්‍ය වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව      4500 කි.

ඉඳහිට පළවන මාධ්‍ය වාර්තාවක් හැරුනු විට රටට වගේ වගක් නැත. වෙෙද්‍ය වෘත්තීය සංවිධාන වලට මේ තත්වය අදාලම නැත. "මම රෝගාතුරුව සිටිමි" ජේසුගේ හඬ නොඅැසෙන කිතුනුවාද ඉතිං අපට මොකද ? සෙයියාවෙන් සිටිති. නියඟයෙන් ජීවිතම වියළි යන ඔවුන්ට වතුර බිඳක්වත් අරගෙන යන්න ඔවුන් සැලකිය යුතු පිරිසක් මැරෙක තුරු සිටිමුද ?

යමක් කරන්න.

jesustodaysl 2 වන වසර 27 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 09

 

Comments powered by CComment