පවුලේ සැනසීම, සංහිදියාව අහිමි කිරීමට පවතින අාර්ථික සමාජ ක්‍රමය බලපා තිබෙන බව එතුමා පෙන්වා දුන්නේ අද ජීවිතවලට බලපා තිබෙන අාතතිය, මානසික පීඩනය, වැඩ කිරීමේ පීඩනය, අායතන විසින් ගෙවන සුළු චේතනය පවුල් වල සැනසීම අහිමි කරන බව අවධාරණය කරමිනි.

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියතුමා මේ අගොස්තු මාසය සම්පූර්ණයෙන්ම පවුල උදෙසා යාච්ඥා කරන පවුල පිළිබඳ මෙනෙහි කරන මාසයක් බවට පත් කර අැත. පවුල් නම් වූ නිධානය වෙනුෙවන් මාසයක් පුරා අවධානය යොමු කිරීම නිසා එහි වටිනාම තහවුරු වනු අැතැයි එතුමා පැවසුහ.

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් ධූරයට පත් වූ දිනයේ සිටම "පවුල" ගැන වෙසෙස් අවධානයක් යොමු කළ බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. වතිකානුවේ ප්‍රධාන රදගුරුවරයෙකු වරෙක පවසා සිටියේ "ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් දියත් කර අැති විප්ලවයේ හදවත පවුල" බවයි.

එතුමන් සමඟ යැදුමට සහභාගී වන බැතිමතුන් අමතා එතුමා නොබෝදා ඉල්ලා සිටියේ "මානව වර්ගයාගේ අමිල නිධානය වන පවුල අාරක්ෂා කිරීම උදෙසා යාච්ඥා කරමු" යනුවෙනි.

පවුලේ සැනසීම, සංහිදියාව අහිමි කිරීමට පවතින අාර්ථික සමාජ ක්‍රමය බලපා තිබෙන බව එතුමා පෙන්වා දුන්නේ අද ජීවිතවලට බලපා තිබෙන අාතතිය, මානසික පීඩනය, වැඩ කිරීමේ පීඩනය, අායතන විසින් ගෙවන සුළු චේතනය පවුල් වල සැනසීම අහිමි කරන බව අවධාරණය කරමිනි.

විරැකියාව මානව ගරුත්වය අහිමි කරන බව පෙන්වා දුන් එතුමා තමන්ට ගරුත්වයක් නොමැති බව විරැකියාවෙන් පුද්ගලයෙකුට නිතර දැනෙන හැගෙන බව කියා සිටියෝය.

දයා සේවා අායතන විරැකියාවෙන් පෙළෙන අයෙකුට අාහාර පාන ලබාදේවි.... එහෙත් කෙනෙකුට එසේ අාහාර ලබා ගැනීම තමන් රැකියාවක් කර උපයා අාහාර ගෙදරට ගෙන එ්ම සේ සිත සනසන දෙයක් නොවේ. එ් නිසා තරුණ විරැකියාව විසදීම පවුල් දිවිය රැකීමට කළ යුතු වැදගත් කාර්යයකි.

"තරුණ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වටහා ගන්න. ඔබ ඔවුන්ට තේරුම් ගෙන අැති බව ඔවුන්ට හැගෙන්නට ඉඩ දෙන්න. ඊළගට එම ප්‍රශ්න විසදීමට ක්‍රියා කරන්නැයි"

එතුමා තව දුරටත් රැස්ව සිටි ජේසු නිකායික යොවුන් දූත පිරිසක් අමතා ප්‍රකාශ කළහ.

jesustodaysl 2 වන වසර 24 වන සතිය 2018 අගෝස්තු 19

 

Comments powered by CComment