ශුද්ධ වූ ජර්මන් ජාතියක් පිළිබඳව උමතුවෙන් හිට්ලර් කළ යුදෙව් සංහාරය අත්දුටු යුදෙව්වන් පලස්තීනුවන් එවන් ඉරණමකට අැද දැමීය යුතු නැතැයි කියන යුදෙව් වාමවාදින් හා ප්‍රගතිශීලින් මේ තත්වය ගැන අප්‍රසාදය ඵල කරයි

ඊශ්‍රායලය විසින් පලස්තීනුවන්ට සිදු කරනු ලබන්නේ හිට්ලර් විසින් යුදෙව්වන්ට කළ දේම බව තව දුරටත් තහවුරු කරමින් ජූනි 19 වනදා එරට පාර්ලිමේන්තුව නව නීතියක් සම්මත කළේය.

ඊශ්‍රායලය යුදෙව් ජනතාවගේ දේශය ලෙස නම් කිරීමට අදාල නීතිය වැඩි ඡන්ද 7 කින් සම්මත වූ බව වාර්තා විය. එසේම මේ සමඟ මෙතෙක් කල් ඊශ්‍රායලයේ නිල භාෂාව වූ අරාබි භාෂාව එ් තත්වයෙන් ඉවත්කොට හීබෘ භාෂාව එරට ජාතික භාෂාව බවට පත් වේ.

2018.07.27.02

මේ අවස්ථාවේදි පාර්ලිමේන්තුව අැමතු ඊශ්‍රායල් අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්යානු මෙය යුදේව්වාදය හා ඊශ්‍රායල් රජය ඉතිහාසය පිළිබඳ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් බව කියා අැත. මෙම පනත සම්මත වීම ගැන ඊශ්‍රායල් හි වෙසෙන පලස්තීන වැසියන් දැඩි විරෝධය ඵලකර අැත.

ශුද්ධ වූ ජර්මන් ජාතියක් පිළිබඳව උමතුවෙන් හිට්ලර් කළ යුදෙව් සංහාරය අත්දුටු යුදෙව්වන් පලස්තීනුවන් එවන් ඉරණමකට අැද දැමීය යුතු නැතැයි කියන යුදෙව් වාමවාදින් හා ප්‍රගතිශීලින් මේ තත්වය ගැන අප්‍රසාදය ඵල කරන්නේ පලස්තීනුවන්ට සාධාරණයක් ඊට වීම අමතක කර මින් ඔවුන් තවත් අෑත් කරන මෙකී ක්‍රියාවලීය මේ මොහොතේ නොකළ යුතු දෙයක් වශයෙන් පෙන්වා දෙමිනි.

jesustodaysl 2 වන වසර 21 වන සතිය 2018 ජූලි 29

 

Comments powered by CComment