නිකරගුවානු කතෝලික සභාවේ ස්ථාවරයට සහය ඵල කරමින් ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් තම නිකරගුවානු නියෝජිත වොල්ඩමර් ස්ටැනිස්ටව් හිමිපාණන් හරහා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තත්වය වහාම සමතයට පත් කරගන්නා ලෙස දැඩි ඉල්ලිම් කර තිබේ.

පවතින අර්බුදකාරි තත්වය වහාම සමනය කර සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජීවත් වීමේ අයිිතය තහවුරු කරන ලෙස ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් නිකරගුවානු රජයෙන් දැඩි ඉල්ලීමක් කර අැත.

මෙම ඉල්ලීමට හේතු වූ නිකරගුවානු අර්බදය සෙමින් සෙමින් මෝරා වැඩුනකි. ජනතාව සිය ඡන්දෙයන්ම 2007 දී තෝරාගත් පැරණි සැඩිනිස්ට විප්ලවාදියෙකු වු ඩැනියෙල් ඔිර්ටේහාගේ පවුල්වාදි එ්කාධිපතිත්වය නිකරගුවාව අඳුරු ගුහාවක් බවට මේ වන විට පත් කොට අැත.

2000-2010 දශකය තුළ ලතින් අැමරිකාව හරහා හමාගිය ව්‍යාජ වාමවාදි සුළඟ තුළින් බලයට පත්වු ඔහු 2012 මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන්නේ පිට පිට දෙවරක් ජනපති පදවියට පත්වීමට තිබු නීතිමය තහංචි අධිකරණය මගින් අවලංගු කර ගනිමිනි. නැවත වරක් 2016 ජනපතිවරණයට ඔහු ඉදිරිපත්වන්නේ සිය බිරිඳ උප ජනපති ලෙස නම් කරමිනි. දූෂිත මැතිවරණයක් හරහා එවරත් බලයටපත් ඔහු ජනපති වන විට ඔහුගේ බිරිඳ උප ජනපතිය.

නව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් 2018 අප්‍රේල් මස හඳුන්වාදීමට ගත් උත්සහය සමඟ රජයට එරෙහි විරුද්ධ පක්ෂවලින් දැවැන්ත විරෝධතා රැල්ලක් අාරම්භ විය. ලොව පුරා කොතැනත් පවුල්වාදින් එ්කාධිපතිවාදින් කරන දේ එනම් කුරිරු මර්දනය ඔිර්ටේගාද කරලියට ගෙනාවේය. අප්‍රේල් සිට ගෙවුනු මාස හතර අැතුලත 360 ක් පමණ ඝාතනය වී අැත.

2018.07.27.06

එසේම බොහෝ එ්කාධිපතින් සේ මෙය රට විනාශ කිරිමට රජයට එරෙහිව විදෙස් කුමන්ත්‍රණය ලෙස හඳුන්වමින් තම පාලනය පවත්වාගෙන යාමට සියලු බල මුළු එකතු කර ගැනීමට උත්සහ කළද. මෙවර නිකරගුවාවේ බහුතරය වන කතෝලිකයින්ගේ සහය ලබා ගැනීමට ජනපති අසමත්ව අැත.

නිකරගුවානු කතෝලික සභාව විරෝධතාකරුවන්ට පක්ෂ ස්ථාවරයක සිට ගැනීම ඔිර්ටේහාට දැවැන්ත පසුබෑමක් වී තිබේ.

නිකරගුවානු කතෝලික සභාවේ ස්ථාවරයට සහය ඵල කරමින් ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් තම නිකරගුවානු නියෝජිත වොල්ඩමර් ස්ටැනිස්ටව් හිමිපාණන් හරහා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තත්වය වහාම සමතයට පත් කරගන්නා ලෙස දැඩි ඉල්ලිම් කර තිබේ.

ජනපතිගේ හමුදා හා විරුද්ධවාදි උද්ඝෝෂකයින් අතර පවතින  සිවිල් ගැටුම හමුවේ 360 කට වැඩි පිරිසක් මිය ගොස් අැති බව අවධාරණය කරන එම නිවේදනයෙන් "ජීවිතයක වටිනාකම හිත්පිත් නැති අවි අායුධ වලට භාර නොදෙන ලෙස ඉල්ලා අැත."

jesustodaysl 2 වන වසර 21 වන සතිය 2018 ජූලි 29

 

Comments powered by CComment