පාප්තුමන්ගේ ස්ථාවරයට අනුබල දෙමින් අැමරිකානු රදගුරු මඩුල්ල කළ ප්‍රකාශය අැගයුමට ලක්වන්නේ පාප් තුමන්ගේ ගමනට එය දිරියක් සේම දරගුරු මඩුල්ලක කාර්යභාරයද නොපමාව ඉටු කිරීමක් වන නිසාය.

ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් විසින් ඩොනල්ට් ට්‍රම්ප්ගේ සරණාගත ප්‍රතිපත්තිය විවේචනය කරමින් අදහස් ඵල කිරිමත් සමඟම අැමරිකානු රදගුරු මඩුල්ද ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් අැමරිකාවේ සරණාගත ප්‍රතිපත්ති කිතුනුකමට හෝ මිනිසත්කමට එකඟ නැතැයි ප්‍රකාශ කරනු ලැබිණ.

සරණාගත පවුල් වල දරුවන් හා දෙමව්පියන් වෙන් කරන එකි ප්‍රතිපත්තිය දැඩි අමානුෂික එකක් බව බැලු බැල්මට පෙනේ. පාප් තුමන් හා රදගුරු මඩුල්ල අනුව යමින් ජනපති අාර්යාවද තම රටේ සරණාගත ප්‍රතිපත්තිය නිවැරදි නොවන බව ප්‍රකාශ කළාය. මෙය තම සැමියාව විචේනය කිරිමක් බඳුයැයි අප ගිය සතියේ පෙන්වා දුනිමු.

එක දිගට සිදුවූ මේ විවේචන හේතුවෙන් තම සරණාගත ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරන බව ප්‍රකාශ කළ අැමරිකාව මව්පියන්ගෙන් වෙන් කළ දරුවන් නැවත එම සරණාගත පවුල්වල වැඩිහිටියන්ට බාර දීමට කටයුතු කළේය. පාප්තුමන්ගේ ස්ථාවරයට අනුබල දෙමින් අැමරිකානු රදගුරු මඩුල්ල කළ ප්‍රකාශය අැගයුමට ලක්වන්නේ පාප් තුමන්ගේ ගමනට එය දිරියක් සේම දරගුරු මඩුල්ලක කාර්යභාරයද නොපමාව ඉටු කිරීමක් වන නිසාය. එසේම ජනපති අාර්යාවගේ අදහස් දැක්වීමද නිර්භීත එකකි. දිවැසිවර කට හඬවල් කීපයක් නිසා වැරදි පිළිවෙතක් වෙනස් කිරිමට හැකිවීම සාධනීය දෙයකි.

ලෝ පුරා රදගුරු මණ්ඩල පාප් තුමන්ට එවැනි සහයක් ලබා දෙන්නේ තත්වයන් ධනාත්මකව වෙනස් කර ගැනීමට බලපෑමක් එමඟින් සිදු වේ. 

jesustodaysl 2 වන වසර 17 වන සතිය 2018 ජූලි 01

Comments powered by CComment