පුද්ගලයින් සංක්‍රමණිකයින් හා සරණාගතයින් බවට පත් කිරීම මිනිස්කමට එරෙහි තර්ජනයක් පමණක් නොව අපරාධයක් ද වන්නේ යැයි ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් ප්‍රියතුමෝ ප්‍රකාශ කරති.

පුද්ගලයින් සංක්‍රමණිකයින් හා සරණාගතයින් බවට පත් කිරීම මිනිස්කමට එරෙහි තර්ජනයක් පමණක් නොව අපරාධයක් ද වන්නේ යැයි ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් ප්‍රියතුමෝ ප්‍රකාශ කරති.

ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණිකයින් පිළිබඳ දෙවැනි සමුළුව වෙනුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එතුමෝ තව දුරටත් මෙසේ ප්‍රකාශ කරති. 

"සංක්‍රමණිකයින් ජීවිත අත්දැකිම්, ඔවුන්ගේ සාරධර්ම හා වටිනාකම් සමාජ සංවර්ධනය සඳහා විශාල වශයෙන් දායක කර ගත හැකිය. එ් නිසා එ් පිළිබඳව ලෝක අවධානය යොමු විය යුතුයි."

සංක්‍රමණිකයින්ගේ ප්‍රශ්නය ගෝලීයව විසඳා ගැනීමේදි ප්‍රධාන කාරණා තුනක් පදනම් කර ගත යුතුය.

  1. සාධාරණත්වය
  2. සහයෝගිතාවය
  3. දයානුකම්පාව

සරණාගත බව හා සංක්‍රමණික බව අැති වීම කෙරෙහි සමාජ අසාධාරණය බලපානු ලබයි. එසේම එය පොදු ගෝලීය ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව අැත. මේ ප්‍රශ්නය විසඳීමේදි සාධාරණත්වය හා දයානුකම්පාව මත පදනම් වූ ගෝලීය සහයෝගිතාවයක් අවශ්‍ය වන බව එතුමෝ අවධාරණය කර සිටිති.

ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් සංක්‍රමණික ප්‍රශ්නයට ගෝලීය අවධානය අැති කිරිම සඳහා පසුගිය කාලය තුළ විශාල හඬක් නැඟුවෙති. එතුමා සරණාගත පවුලක් වතිකානුවට භාර ගනිමින් එ් සඳහා අාදර්ශයක් ද සැපයීය.

පාප් තුමන්ගේ මෙම නිවේදනය නිකුත් කරන අවස්ථාව වන විට ඉතාලි රජය විසින් අප්‍රිකානු සරණාගතයන් පිරිසක් ප්‍රතික්ෂේප කිරිම පිළිබඳ සාකච්ඡාව භාජනය වෙමින් පැවැතින. ඉතාලිය ප්‍රතික්ෂේප කළ එම සරණාගතයින් පිරිස ස්පාඤ්ඤ රජය භාර ගැනීම සිදු කරන ලදී.

එසේම අැමරිකානු ජනපති අාර්යාව අැමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සංක්‍රමණික ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් විය යුතු බවටද මේ සතියේ ප්‍රකාශ කර අැත. සංක්‍රමණික වැඩිහිටියන් හා දරුවන් වෙන් කිරීම යුක්ති සහගත නොවන බව අැය ප්‍රකාශ කර තිබුණාය. අැගේ ප්‍රකාශය අැගේ සැමියාගේ ප්‍රතිපත්තියද විවේචනය වීමකි. 

 

jesustodaysl 2 වන වසර 16 වන සතිය 2018 ජූනි 24

 

Comments powered by CComment