ජේසු තුමා යනු අප වෙනුවෙන් කැඩුනු පූපයයි. අප ද ඒ අනුව දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය මෙන් කැඩී මිනිස් ජීවිතය ස්පර්ශ කළ යුතුය.

ජූනි 03 වනදා දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද මංගලයය දින දිව්‍ය පූජාවේ ධර්ම දේශනය තුළින් ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් කිතුනු ලෝකයට අගනා පණිවුඩයක් රැගෙන විත් තිබේ. 

"ප්‍රේමයේ ස්පර්ශය නොලද අපෙක්ෂාවේ ස්පර්ශය නොලද පුද්ගලයින් සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් සූදානම් කරන ලෙස දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය ලබාගන්නා අයගෙන් ජේසුස් වහන්සේ ඉල්ලා සිටින සේක. අප අතර සිටින ලෝකය පුරා සිටින තනිවුණු ප්‍රශ්නවලින් මිරිකෙන, අවශ්‍යතා වලින් පෙලෙන අය ගැන අපි දනිමු. ඔව් හූ අප විසින් අත් හැර දමනු ලැබු දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද කරඬු වෙති. දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය ලබන කිතුනුවන් අපගේ සහෝදර සහෝදරියන් වන ඔවුන් වෙනුවෙන් සුදුසු ස්ථානයක් පිළියෙල කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය  වේ."

ඉතා විශිෂ්ඨ තිළිණ හෝ ඉතා ලස්සන සුභ පැතුම් හෝ අපව තෘප්තිමත් නොකරයි. අප අාහාරයෙන් පමණක් නොව බලාපොරාෙත්තු හා අපෙක්ෂාවන්ගෙන් ද පෝෂණය ලැබීය යුතුය. අප අාදරය ලැබීමට හාමතින් සිටින්නෝ වෙමුයි එතුමෝ තව දුරටත් ප්‍රකාශ කළේ සත්ප්‍රසාද වහන්සේ වෙත ළඟා විය යුතු බවට අභියෝග කරමිනි.

ජේසු තුමා යනු අප වෙනුවෙන් කැඩුනු පූපයයි. අප ද ඒ අනුව දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය මෙන් කැඩී මිනිස් ජීවිතය ස්පර්ශ කළ යුතුය. අපටද සෙසු අය වෙනුවෙන් පිරි නමන්නැයි දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදිය ජේසු ඉල්ලා සිටින බව එතුමා ප්‍රකාශ කළේය. 

jesustodaysl 2 වන වසර 15 වන සතිය 2018 ජූනි 17

Comments powered by CComment