රෝගී දිළිඳු ජනයාට අැති එකම සරණය රජයේ රෝහල්ය. ඒ රෝහල් තුළ සේවාව ඉහළ දැමීමට අරගල කිරීම රෝගි වු කිතු තුමාව බැලීමට අැති නූතන අරුතයි. එයින් තොරව රෝගින් බැලිමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව හරි අරුතින් ඉටු කළ නොහැකිය.

"මම රෝගාතුරුව සිටියෙමි. ඔබ මට ප්‍රතිකාර කළාද ?"

අවසාන විනිශ්චයේදී ජේසු තුමන් අප එකිනෙකාගෙන් අසන බව ජේසු තුමා ම පවසා තිබෙන සේක

ඒ කිතු වදන තුළින් ජේසු තුමන් රෝගින් හා අනන්‍ය වේ.

ඉතා කෙටියෙන් හා සෘජුව කීවොත් හැම රෝගියෙක් තුළම ජේසු තුමාව දකින්නට බැරි කිසිවෙකුට ගැලවීම ලබන්නට නොහැකිය.

දකුණු පළාතෙන් අැරඹි සබරගමු පළාතට ද දැන් තවත් පළාත් කීපයකටද ව්‍යාප්ත වී අැති ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගය හා ඒ තුලින් මිය ගිය හා රෝගී වී සිටින ජනතාව පිළිබඳ දැක්ම හා ප්‍රතිචාරය ඉහත දේව ධාර්මික පදනම මත දැකිය යුතුය.

බරපතල අඩු පාඩුකම් හා අඛණ්ඩව අාණ්ඩු විසින් කප්පාදු කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වන පසුබිමක් තුළ වූවද ශ්‍රී ලංකාවේ ජන ජීවිතය මේ තරමින් හෝ යහපත්ව පවතින්නේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාව නිසාය. අාණ්ඩුවේ ඉස්පිරිතාල ටික නිසාය. 

රෝගී දිළිඳු ජනයාට අැති එකම සරණය රජයේ රෝහල්ය. ඒ රෝහල් තුළ සේවාව ඉහළ දැමීමට අරගල කිරීම රෝගි වු කිතු තුමාව බැලීමට අැති නූතන අරුතයි. එයින් තොරව රෝගින් බැලිමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව හරි අරුතින් ඉටු කළ නොහැකිය.

නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය රැක ගැනීම ගැන කිසිදු ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවක් සිදු නොකරන කිතුනු සභාවන් විසින් පවත්වන සුව මෙහෙයන් සැලකිය හැක්කේ රෝගින් පිළිබඳ දූත කාර්ය වැරදි තැනින් අල්ලා ගැනීමක් වශයෙනි. 

තමන් අසනීප වූ විට ජනතාවගේ මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 100 ක් පමණ වැය කර විදේශ රටවලින් ප්‍රතිකාර ගන්නා දේශපාලකයින් සිදු කරන්නේ දේව වචනයට සපුරා විරුද්ධ භාවිතාවකි. එවැනි දේශපාලකයින්ගේ උපකාර උදව් ගෙන ඔවුන්ට අා වැඩීම බොරු දේව වන්දනාවකි. දේව අපහාසයකි.

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ගැන ජනමාධ්‍ය ක්‍රියා කළේද ක්‍රියා කරන්නෙකු දේශපාලකයින් සේම සැඟවුණු න්‍යාය පත්‍ර අනුව නිසා ජනතාව අතර මංවූ මංමුලා වූ තත්වයක් අැති වී තිබේ. ව්‍යසනයන්ද පටු අරමුණු සඳහා භාවිකා කරන මේ නරුමවාදය ජය ගැනීමට නොහැකි වීම අප පම්පෝරි ගසන අාගමික රාජ්‍යයේ අැති නිරුවත පෙන්වා දෙයි.

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා කතා බහ අස්සේ ඩෙංගු හිස ඒසවීම අමතක වන තත්වයක් දැකිය හැකිය. ඒ් මේ රටේ ප්‍රශ්න මතු කර ප්‍රශ්න යටගසන මාධ්‍ය දේශපාලනයේම ක්‍රියාවකි. ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය ද පැහැදිලිව වර්ධනය වෙමින් තිබේ. වහාම සියල්ල ඒක්ව ගෙන සංවාද කරන විසදුම් සොයන තැනකට බලධාරින් යොමු කිරිමට ජනතාවට පෙරට පැමිණිය යුතුය.

jesustodaysl 2 වන වසර 15 වන සතිය 2018 ජූනි 17

 

Comments powered by CComment