යුරෝපය, අැමරිකාව,  ඔිස්ට්‍රලියාව වැනි රටවල මෙවැනි සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අාගමික නායකයින්ට නඩු පැවරීමට ජනතාව මැලි නොවෙති. ලෝගුවට ගරු කිරීම යන වැඩ වසම් අාකල්පය නොදරන එම රටවල ජනතාව එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ධර්මයට එකඟ සාක්ෂි දැරීමක් ලෙස සිතති.

ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන් නිසි තොරතුර නොදැක්වීම හා චෝදනාලාභින් අාරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ සසුන් පියාණන්ගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක් වූ චිලිහී රදගුරු මණ්ඩලයම ඉල්ලා අස්වීමේ උණුසුම මධ්‍යයේම ඔිස්ට්‍රලියානු අගරදගුරු පිලිප් නිල්සන් අධිකරණයේදී ළමා අපචාර සිදුවීමකට වරදකරු වීම විදේස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි. 

ඔිස්ට්‍රලියාවේ අැඩිලෙඩ් හි කතෝලික අගරදගුරු මෙම ළමා අපචාර සිදු වීමට වරදකරු බව එරට අධිකරණ තීන්දු කර අැත. 1970 වසරේදී සිදු කළ බැව් පැවසෙන මෙම ළමා අපචාර සිදුවීම සම්බන්ධ චෝදනාව හා අධිකරණ තීන්දුව අගරගුරු විල්සන් ප්‍රතික්ෂේප කර අැත. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි චෝදනාවකට අධිකරණයෙන් දඬුවමක් හිමි වන කතෝලික සභාවේ ජේෂ්ඨතම සාමාජිකයා බවට ඔහු පත් වන බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. 

යුරෝපය, අැමරිකාව,  ඔිස්ට්‍රලියාව වැනි රටවල මෙවැනි සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අාගමික නායකයින්ට නඩු පැවරීමට ජනතාව මැලි නොවෙති. ලෝගුවට ගරු කිරීම යන වැඩ වසම් අාකල්පය නොදරන එම රටවල ජනතාව එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ධර්මයට එකඟ සාක්ෂි දැරීමක් ලෙස සිතනවා විනා උඩ බලාගෙන කෙළ ගැසීමක් ලෙස එ්වා නොසලකයි. 

jesustodaysl 2 වන වසර 13 වන සතිය 2018 ජූනි 03

 

Comments powered by CComment